Достъпът на България до безвъзмездни средства от спасителния фонд на Европейския съюз (т.нар. грантове) е намалял с 1.5 млрд. евро за сметка на дългосрочните заеми. Това е резултатът за България от преговорите на европейските лидери в Брюксел през изминалите пет дни, показва справка на Economic.bg.

Преговорите в петък започнаха на основата на предложението на Европейската комисия от края на месец май, според което спасителният за европейската икономика фонд следваше да предостави на страните членки 500 млрд. евро грантове и 250 млрд. евро заеми. За България това означаваше достъп до 9.2 млрд. евро безвъзмездни средства и 3.1 млрд. евро дългосрочни кредити. Страните членки обаче бяха разединени за този вариант, а "пестеливите" северни държави настояваха съотношението да бъде намалено или дори преобърнато.

В крайна сметка след продължителните преговори се случи именно това - грантовете бяха намалени до 390 млрд. евро, а заемите - увеличени на 360 млрд. евро, или 48% от общата сума по антикризисния инструмент. Това удовлетвори желанието на т.нар. "пестелива четворка", която бе официално подкрепена и от министър-председателя на България Бойко Борисов.

Промените в съотношението логично засяга и България, която вече може да получи значително по-малко безвъзмездни средства - 7.7 млрд. евро вместо 9.2 млрд. евро, за сметка на заемите - 4.6 млрд. евро вместо 3.1 млрд. евро. Съотношението между тях обаче все пак е по-добро от това на целия Европейски съюз, тъй като заемите са 37% от общата сума, предназначена за страната ни.

Промяната в съотношението най-силно влияе на средствата, които България може да получи по линия на Фонда за справедлив преход, който има за цел да помогне на страната да отговори на изискванията на зелената сделка на ЕС. Според първоначалния план България трябваше да получи от него 2.02 млрд. евро, докато след преговорите през изминалите дни средствата се стопяват до 1.2 млрд. евро.

Премиерът Борисов с гордост се похвали, че средствата за България от многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021 - 2027 г. са увеличени с 1 млрд. евро спрямо предходния програмен период. Това наистина е така, и то на фона на общото намаляване на бюджета на ЕС. Но е факт също така, че за увеличението се говори още от 2018 г., когато започна да се обсъжда бъдещия бюджет със знанието, че Великобритания няма да бъде част от него.

Графика: Economic.bg