С повече от 24 000 души се е увеличил броят на официално регистрираните безработни у нас за 1 година. Това показват данните на Агенцията по заетостта за януари 2021 г., сравнени със същия период на миналата година.

От ведомството твърдят, че въпреки новото затваряне, през януари няма съществен ръст на дневния брой хора, които се записват в бюрата по труда, а спрямо декември безработните са се увеличили с 9458 души.

Според статистиката на Агенцията по заетостта равнището на безработица през януари е 7 процента, като традиционно през първия месец от годината се наблюдава най-високото месечно равнище.

Колкото до хората, които са успели да намерят работа през януари, това са малко над 14 000 от безработните. Над 82% от тях са започнали да работят в реалната икономика, като най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 23,8%, следвани от търговията - с 17,6%, държавното управление - 7,2%, строителството - 5,5%.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като "60/40" и "80/20", продължават да работят, като през януари над 145 000 заети са били компенсирани по тези мерки, съобщават от Агенцията по заетостта.

Мярката "Запази ме", финансирана с европейски средства, чрез която се компенсират работещи, излезли в принудителен неплатен отпуск, е осигурила през месеца средства на близо 40 000 души.

А за хората, които са търсили работа, в бюрата по труда са били заявени над 11 000 свободни. Най-голяма част от тези в реалната икономика са били в преработващата промишленост, държавното управление и търговията.

Най-търсените професии през януари са били: машинни оператори, персонал, полагащ грижи за хората, работници в производството на храни, облекло и дървени изделия, работници в добивната и преработващата промишленост.