Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС води до промени със системата "Зелена карта", съобщи Комисията за финансов надзор (КФН).

"От 1 януари 2021 г. сертификатът "Зелена карта" на всички автомобили с регистрационни номера от държави членки на ЕС и ЕИП продължава да е валиден и за Обединеното кралство, тъй като страната остава член на системата "Зелена карта", но е необходимо водачите на автомобилите, регистрирани в България, да разполагат със сертификат "Зелена карта" /не само стикера/ при влизане на територията на Обединеното кралство", обясниха от регулатора. Напомняме, че същото важи и за територията на Гибралтар.

Съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането сертификатът "Зелена карта" се издава заедно с полицата по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, без допълнителни такси за ползвателите на застрахователната услуга.

От Националното бюро на българските автомобилни застрахователи няпомни за създаването на нов образец на сертификат "Зелена карта", който ще бъде въведен след 1 януари 2021 г. Издадените към настоящия момент сертификати "Зелена карта" по действащия образец, продължават да са валидни, допълват от там.

Припомняме, че от началото на новата година правото на Европейския съюз няма да се прилага за Обединеното кралство, но Националното бюро на Великобритания остава страна по Многостранното споразумение между бюрата.

Важно е да се знае, че процесът по обработка на застрахователни претенции между Националното бюро на Великобритания и другите бюра, които са страна по Многостранното споразумение, ще продължи да се основава на принципа на презумираното застрахователно покритие и след изтичането на преходния период. Този принцип означава, че националните бюра на държавите, които са страни по Многостранното споразумение, гарантират при условията на реципрочност, че по отношение на МПС, регистрирани на техните територии, ще възстановяват всякакви суми, независимо дали МПС, което е причинило вредите, има застраховка, или не.

Освен това, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и Гаранционния фонд са подписали споразумение с Националното бюро на Великобритания в качеството му на Компенсационен орган и Гаранционен фонд относно довършване на обработката на вече предявени претенции след изтичането на преходния период и обработване на претенции по събития, настъпили преди изтичането на преходния период.