Експертът по енергийни политики Славчо Нейков призова депутатите да отменят колкото се може по-бързо наскоро приетите промени в Закона за енергетиката, станали известни като "поправката ЧЕЗ", тъй като те могат да донесат сериозни финансови и репутационни щети на България.

 "Това е една много спорна законова поправка, която беше приета много набързо. Текстът е изпълнен с противоречия, той е много неясен, неизпълним и не решава, а създава проблеми", заяви пред радио "Фокус" Славчо Нейков. Експертът по енергийни политики предупреди и за възможността за многомилионни съдебни претенции от страна на компаниите, които спорният текст засяга: "Поправката в енергийния закон ще ангажира сериозна имуществена отговорност от страна на държавата. Той трябва да бъде отменен именно защото ангажира финансово България и е предпоставка за създаване на проблеми".

Нейков разкри, че дори депутатите, гласували "поправката ЧЕЗ", са признали, че тя е неприложима, и обясни скандалната поправка с политически игри и натиск. "В текста няма критерии, срокове на изпълнение, няма анализ за последиците от прилагането му. Преценката трябва да се направи не в Народното събрание, а в Министерския съвет, и то от експерти, за да се гарантира законосъобразност. Най-добре е този текст да бъде отменен, за да се пресече възможността за създаване на проблеми. В този си вид той е неизпълним, тъй като КЕВР не може да го приложи и да се намесва в частно-правни сделки", каза той пред радио "Фокус".

Експертът заяви, че БСП оказва публичен политически натиск върху държавните институции сделката (ЧЕЗ-"Инерком" - бел. ред.) да бъде спряна.

Нейков намира за недопустимо промени в законите да се извършват по повод конкретна сделка, какъвто според него е случаят с "поправката ЧЕЗ". Освен това експертът смята, че поправката е неприложима по сделката ЧЕЗ-"Инерком", тъй като тя е сключена при други правни условия. "Не може при всяка по-голяма сделка да се измисля закон, защото това отблъсква инвеститорите, наред с другите проблеми, които създава. Този текст вреди на репутацията на държавата, на пазарните принципи и се разчита като опит за намеса на държавата в частно-правни отношения. Той трябва да бъде отменен бързо по няколко причини: защото регулаторът КЕВР не може да изпълни вмененото му от законовите поправки, защото създава сериозно усещане за несигурност в бизнеса и защото е заплаха за инвестиционното реноме на България - нещо, което не заслужаваме".

Според Славчо Нейков и без тези поправки държавата има достатъчно механизми, с които напълно гарантира енергийната и националната сигурност на страната при промяна в собствеността на енергийните дружества.