Преди дни финансовият министър Росица Велкова заяви в интервю за БНР, че през 2024 г. минималната работна заплата (МРЗ) трябва да достигне 940 лв. Според разчетите на финансовото министерство през 2025 г. минималното възнаграждение следва да е 1038 лв., а през 2026 г. - 1128 лв.

Предложеният размер за МРЗ за 2024 г. е съгласно приетите от 48-ото Народно събрание промени в Кодекса на труда, казаха за БТА икономическият съветник на президента на Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" Ваня Григорова и главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов.

МРЗ за страната за следващата календарна година да се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година, решиха в началото на февруари депутатите от предходния парламент. Експертите от двата синдиката смятат, че 940 лв. няма да са достатъчни за справяне с минималните разходи в условията на висока инфлация и поскъпването на стоките.

Според нас този размер не може да покрие издръжката на живот, каза Григорова. Друг е въпросът, че тази година правителството не предвижда второ увеличение на МРЗ, отбеляза също тя.

Григорова подчерта, че у нас все още не е транспонирана директивата за адекватни минимални възнаграждения в Европейския съюз, в която е предвидено да бъдат взети под внимание различни икономически и социални показатели, които да гарантират, че размерът на МРЗ е адекватен.

Министерството на финансите спазва действащото законодателство съгласно формулата, определена с последните промени в Кодекса на труда и считаме, че това е най-малкото, което българският работник заслужава, коментира Костов. Минималната заплата далеч не гарантира минимален стандарт на живот, категоричен е той.

Настояваме да се договаря издръжка на живота над тази формула, за да се позволи размерът на МРЗ да е адекватен, отбеляза също той. Костов застъпва тезата, че ръстът на МРЗ увеличава заетостта и води до спад на безработицата. 

(През януари КНСБ предложи вместо минимална работна заплата, работодателите да започнат да се съобразяват с така наречената заплата за издръжка, която включва освен разходите за храна и издръжка, и тези за почивка и свободно време. По данни от септември миналата година заплатата за издръжка на един човек трябва да бъде 1700 лева. - б.р.)