Коронавирусът поставя на изпитание икономиката на всяка засегната държава. Нарушената бизнес среда може да доведе до трайна загуба на пазарни дялове и дългосрочна загуба на растеж. Затова Европейската комисия разреши прилагането на извънредни държавни помощи при изработването на мерки за подкрепа на икономиката. Законът за извънредното положение в България обаче понесе много критики - преди всички за недостатъчни мерки за защита на бизнеса.

Как го правят другите?

Да започнем с Турция. Президентът Реджеп Тайип Ердоган обяви въвеждане на "Щит за икономическа стабилност". Целта на извънредния план от 21 точки е да подпомогне средния и дребен бизнес, износа, работещи и пенсионери в условията на пандемия от коронавирус. С пакета от извънредни мерки за над $15 млрд. (100 млрд. лири) Турция цели "да се позиционира в една нова криза, която може да предизвика широки икономически и социални промени в световен мащаб".

В отговор на очакваните икономически затруднения държавата гарантира подкрепа за износителите, отлагане на плащанията на ДДС и социални осигуровки за 6 месеца - както за дребните търговци, така и за сектори като металургия, автомобилна индустрия, транспорт, хотелиерство, хранително-вкусова индустрия, текстил и други. За 3 месеца се отсрочват плащанията по кредити на фирми, засегнати от коронавируса, намалява се ДДС за вътрешните полети до 1% за същия период, замразява се данъкът върху хотелските настанявания до ноември.

Също така двойно - от 25 на 50 млрд. турски лири (около $7.6 млрд.) - беше увеличен Фондът за гарантиране на кредитите.

Освен за бизнеса, планът включва и подкрепа за семействата с ниски доходи и възрастните. Минималната пенсия се увеличава на 1500 турски лири или около $230. На хората над 65 години безплатно ще бъдат раздадени маски и одеколон-дезинфектант за ръце. За живеещите сами възрастни хора над 80 години се осигуряват здравни и социални услуги по домовете.

В Истанбул ще бъде пусната водата в тези жилища, в които е била спряна поради неплатени задължения. Разрешава се безплатно използване на общински паркинги и градски транспорт за всички здравни работници и се отпуска стипендия от 3200 лири (около $550) за 30 000 студенти.

Ето какво съдържа програмата:

 1. Отлага се с 6 месеца плащането на ДДС и социални осигуровки за месеците април, май и юни. Мярката е в сила за секторите търговията на дребно, търговски центрове, желязо-стоманен добив, автомобилостроене, логистика-транспорт, кино-театър, настаняване, хранителни напитки, текстилни облекла.
 2. В сектора на хотелиерските услуги до ноември няма да бъде прилагана такса за настаняване
 3. За април, май и юни се отлагат такси за плащания на дял от приходите за хотелски наеми с 6 месеца
 4. За април, май и юни във вътрешния въздушен транспорт се намалява ДДС - от 18 до 1%
 5. За компаниите в затруднение се забавят кредитната главница и лихвените плащания. Плащанията към банките се отлагат с минимум 3 месеца, като при необходимост, държавата ще предостави допълнителна финансова помощ
 6. С цел поддържане на капацитета по време на временното забавяне на износа държавата ще предостави финансова подкрепа на всички фирми в сектора
 7. Държавната "Халкбанк" отлага за 3 месеца всякакви плащания на кредити към нея, без да начислява наказателна лихва
 8. При прекъсване на глобалната верига от доставки ще бъдат разработени алтернатвни канали в производствения сектор и продажбите на дребно
 9. Лимитът на гаранционния фонд се увеличава двойно до 50 милиарда лири ($7.6 млрд.). Те ще бъдат инвестирани в малките и средни предприятия с ликвидни нужди и дефицит на обезпечение
 10. Насърчава се въвеждането на кредитни пакети за социални цели при благоприятни и изгодни условия за гражданите
 11. Облекчават се кредитите за държавни жилища
 12. За жилища под 500 хил. лири ще повишим кредитирането от 80 на 90%, като минимална първо вноска ще е 10 процента
 13. Фирмите, които са изпаднали в несъстоятелност през април, май и юни, ще имат чисто кредитно досие
 14. Активира се обезщетението за краткосрочна работа, като необходимите процеси ще бъдат ускорени и облекчени. Целта е да се намалят разходите на работодателите.
 15. Държавата ще подкрепи запазване нивото на повишената преди няколко месеца минимална работна заплата и тя ще бъде в размер на 2325 лири ($392)
 16. Минималната пенсия се увеличава на 1500 лири ($230)
 17. В началото на април всички пенсонери ще получат допълнителен бонус
 18. Въвеждат се инструменти за насърчаване подобряването на дистанционната работа в държавни и частни институции
 19. 2 милиарда лири се пренасочват за нуждите на социално слаби и хора в неравностойно положение
 20. Двумесечният компенсаторен работен период се увеличава до 4 месеца. Целта е да се осигури приемственост в заетостта
 21. Открива се програма за социални и домашни здравни услуги за възрастни хора над 80 години, които живеят сами