Бъдещето на вторите пенсии трябва да се реши утре. Това е видно от програмата на Народното събрание, според която депутатите ще гледат на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). 

Основната цел на законопроекта е да се уреди фазата на изплащане на пенсионните добавки от т. нар. втори стълб. Това е наложително, тъй като първите пенсионери се очакват през септември 2021 г., когато част от родените през 1960 г. жени ще навършат определената пенсионна възраст. Първите по-значителни групи пенсионери от УПФ се очакват след 2024 г., когато и родените през 1960 г. мъже ще се пенсионират.

Още от сега обаче е ясно, че 20% от пенсионерите няма да имат пожизнена втора пенсия. За да може да има достатъчно натрупване и да се разчита на по-солидна втора пенсия, е необходимо да е завършен пълният цикъл на осигуряването, който е 37-40 години. Това каза преди ден министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Тя напомни, че  тази година през септември ще се пенсионират 17 000 жени, които са се осигурявали във втори пенсионен стълб през последните около 20 години. 

"В момента 20 на сто от хората няма как да получават пожизнена пенсия. Най-вероятно те ще получат еднократно накуп цялата сума, която трябва да им се изплати. Около 30-35 процента ще имат по-добри натрупвания и ще могат да получават пожизнена пенсия", е каза още Сачева.

 Дебати

Между първо и второ четене на ключовия законопроект се разрази буря от недоволство и предложения. Най-знакови, от които бяха тези на Комисията за финансов надзор и на депутати от БСП.

Според регулатора бе нужно да се осигури по-силна защита на пенсионерите, а именно да се регламентират правата на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници.

От левицата пък настояха не само във фазата на изплащане да има гаранции за парите във втория стълб (при пенсиониране човек ще получи минимум брутния размер на внесените осигуровки заедно с начислените през годините такси), но и във фазата на натрупване - при избор на осигуряване само в НОИ, фондовете да превеждат в сребърния фонд не просто сумата по партидата, а брутния размер на внесените осигуровки. Очаквано предложението на БСП не бе одобрено от социалната комисия към парламента.

Три са вариантите за бъдещите пенсионери,

които имат натрупани средства във втория стълб на пенсионната система - това са пожизнена пенсия, срочна пенсия или еднократно изплащане на партидата.

Допълнителната пожизнена пенсия ще бъде ежемесечно плащане на сума, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Иначе казано - в момента минималната пенсия е 300 лв., това означава, че фондовете ще плащат минимум 45 лв. месечно на бъдещите пенсионери. Сумата обаче не може да надхвърля минималния размер на пенсията за осигурителен стаж или 300 лева.

Ако натрупаните средства не са достатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (900 лева), осигурените пенсионери ще имат право да ги получат разсрочено.

Когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от тази сума, средствата по индивидуалната партида ще се изплащат еднократно.

Ще се наследяват ли вторите пенсии?

В мотивите към законопроекта е записано, че: "В момента на пенсиониране на осигурено лице в УПФ индивидуалната му партида се закрива. Натрупаните средства в индивидуалната му партида се прехвърлят в специално обособен общ фонд - фонд за изплащане на пожизнени пенсии". Това според вносителите позволява да бъдат гарантирани, както пожизненият характер, така и размерът на пенсионното плащане на всеки пенсионер независимо от случаите на дългосрочно получавани пенсии или на неблагоприятни инвестиционни резултати.

"Закриването на индивидуалната партида не позволява при смърт на пенсионер остатъкът от средствата, които са били натрупани в негова полза, да се изплати на наследниците му", е записано още в мотивите.

Според вносителите правата на наследниците ще се регламентират в подписания пенсионен договор в зависимост от характеристиките на избрания от пенсионера пенсионен продукт.