Инфлацията в Европейския съюз през януари 2023 г. се забавя до 10,0 на сто на годишна основа при 10,4 на сто през декември, съобщи БТА, като се позова на данни на Евростат.

Преди година, през януари 2022 г., инфлацията в ЕС беше отчетена на ниво от 5,6 на сто на годишна основа, отбелязва европейската статистическа служба.

За еврозоната ръстът на потребителските цени достига 8,6 на сто през миналия месец, което е понижение спрямо нивото от 9,2 на сто, отчетено през декември, но днешната оценка представлява възходяща корекция с 0,1 пр. п. спрямо първоначалната оценка от началото на този месец.

През януари 2022 г. годишната инфлация в еврозоната беше 5,1 на сто, припомня Евростат.

Европейската статистическа служба ползва хармонизиран индекс за потребителските цени, който е индикатор за изпълнение или не на критерия ценова стабилност за приемане в еврозоната. Според него, както и по-рано отчете Националният статистически институт (НСИ), инфлацията в България през януари 2023 г. достига до 14,1 на сто на годишна основа, по предварителни данни. През миналия януари годишната инфлация в нашата страна е отчетена на ниво от 7,7 на сто.

Инфлацията през януари (14,1 на сто - годишно ниво) се понижава с 0,2 на сто спрямо декември (14,3 на сто - годишно ниво), по предварителни данни.

Измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), който ползва НСИ на местна почва, месечната инфлация през януари беше 1.1%, а годишната 16.4%.

От данните се вижда, че седем страни са регистрирали по-висока инфлация от България през януари на годишна база - всичките са от Източна Европа. 

Графика: Евростат

Най-високи са годишните темпове на нарастване на потребителските цени в ЕС през януари в Унгария (26,2 на сто), Латвия (21,4 на сто) и Чехия (19,1 на сто). Най-ниски - в Люксембург (5,8 на сто), Испания (5,9 на сто), следвани от Кипър и Малта (по 6,8 на сто). 

В сравнение с декември, през януари годишната инфлация намалява в 18 страни от ЕС и се повишава в 9 от тях.

През миналия месец най-много са допринесли за покачване на годишната инфлация в еврозоната цените на стоките от секторите "храни, алкохол и тютюн" (+2,94 процентни пункта - п.п.), "енергия" (+2,17 п.п.), "услуги" (+1,80 п.п.) и "неенергийни промишлени стоки" (+1,73 п.п.).