По предварителни данни на НСИ, през януари 2023 г. месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. е 16.4%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2022 - януари 2023 г. спрямо периода февруари 2021 - януари 2022 г. е 15.9%.

Месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 1.0% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. е 14.1%.

ИПЦ е официалният измерител за България, а ХИПЦ - е критерий за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

Какво показва измереното с индекса на потребителските цени (ИПЦ)

Графика: НСИ

През януари 2023 г. спрямо предходния месец са се увеличили цените на стоките и услугите в стоковите групи и услуги:

 • транспорт - увеличение с 2.3%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.7%;
 • здравеопазване - увеличение с 1.5%;
 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.5%;
 • жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - увеличение с 1.4%;
 • образование - увеличение с 1.4%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 1.0%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.7%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%;
 • съобщения - увеличение с 0.4%.

През януари 2023 г. също на месечна база са се понижили цените на:

 • облекло и обувки - намаление с 1.9%;
 • развлечения и култура - намаление с 0.1%.

През януари 2023 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: зрял лук - със 17.3%, пипер - с 11.6%, домати - с 10.4%, листни зеленчуци - със 7.6%, краставици - с 6.4%, зелен лук и праз - с 6.1%, минерална вода - с 6.0%, яйца - с 5.4%, плодови сокове - с 3.7%, ориз - с 3.6%, леща - с 3.2%, зеле - с 3.0%, гъби - с 3.0%, извара - с 2.9%, оцет - с 2.7%, ракии - с 2.4%, зрял чесън - с 2.3%, зрял боб - с 2.2%, риба - с 2.0%, бира - с 1.8%, сол - с 1.5%, картофи - с 1.4%, бял хляб - с 1.4%, свинско месо - с 1.3%, цитрусови и южни плодове - с 1.1%, газирани напитки - с 1.1%, сирене - с 1.0%, месо от едър рогат добитък - с 0.9%, мляно месо (кайма) - с 0.7%, типов и ръжен хляб - с 0.7%, кафе - с 0.7%, брашно - с 0.5%, нискомаслено прясно мляко - с 0.5%, кашкавал - с 0.5%, вина - с 0.4%, малотрайни и трайни колбаси - с по 0.3%, и други.

През януари 2023 г. са намалели цените на следните хранителни продукти: олио - с 3.0%, млечни масла - с 2.1%, маслини - с 1.8%, месо от домашни птици - с 1.7%, пълномаслено прясно мляко - с 1.7%, пресни зеленчукови подправки - с 0.9%, хляб "Добруджа" - с 0.6%, ябълки - с 0.5%, захар - с 0.3%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: газ пропан-бутан за ЛТС - с 25.7%, метан за ЛТС - с 24.9%, централно газоснабдяване - с 19.2%, автомобилен бензин А95Н - с 5.2%, кина и театри - с 3.2%, прахове за пране - с 3.1%, вестници - с 2.6%, козметични продукти - с 2.4%, продукти за лична хигиена - с 2.1%, градинарство и цветарство - с 2.1%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 1.7%, готварски печки - с 1.6%, дизелово гориво - с 1.5%, препарати за почистване на съдове - с 1.4%, климатични инсталации - с 1.3%, перални и съдомиялни - с 1.2%, услуги по обществено хранене - с 1.1%, нови автомобили - с 0.8%, лаптопи - с 0.6%, газообразни горива за битови нужди - с 0.3%, услуги по краткосрочно настаняване - с 0.2%, и други.

През януари 2023 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: международни полети - с 23.2%, пътни такси (винетки) - с 10.7%, автомобилен бензин А100Н - с 3.5%, книги - с 3.2%, телевизори - с 2.7%, обувки - с 2.5%, облекло - с 1.7%, отоплителни уреди - 1.5%, автомобилна застраховка - с 1.3%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 1.0%, въглища - с 0.8%, дърва за отопление - с 0.7%, гуми за автомобили и велосипеди - с 0.7%, автомобили втора употреба - с 0.4%, други пощенски услуги (куриерски услуги) - с 0.2%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) - с 0.1%, и други.

През януари 2023 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 1.8%. Цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0.7 и 1.6%.

Графика: НСИ

Ето какво показва Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

По предварителни данни на НСИ, през януари 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 1.0% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. е 14.1%.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2022 - януари 2023 г. спрямо периода февруари 2021 - януари 2022 г. е 13.5%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

Според индекса на цените за малката кошница през януари 2023 г. се регистрира увеличение с 1.4% на месечна база.

През януари 2023 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, като при хранителните продукти увеличението е с 1.7%; при нехранителните стоки - 1.2%; при услугите - 0.9%.

НСИ отбелязва, че Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. При изчисляването му за 2022 г. за тегла се използват данни за крайните парични потребителски разходи на домакинствата (КППРД) - вътрешна концепция за 2020 г., които са преразгледани и актуализирани, за да бъдат представителни за 2021 г., следвайки методологичните препоръки на Евростат относно конструирането на теглата на ХИПЦ в случай на големи промени на разходите на потребителите.

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата.