Политиките за трудовия пазар, данъците и социалното осигуряване в Европейския съюз трябва да бъдат обновени, за да се защитят уязвимите работници и да се намали растящото неравенство, предизвикано от бързо променящите се пазари на труда и новите технологии.

Това се посочва в нов доклад на Световната банка "Към нов социален договор: Справяне с напрежението при разпределение на доходите в Европа и Централна Азия", цитиран от Инвестор.

Докладът подканва за основно преосмисляне на социалните политики, за да се забави нарастващото разделение между гражданите, които се възползват от новите икономически възможности и тези, които остават на заден план в една все по-динамична и гъвкава икономика.

В доклада се констатира, че големи групи все още имат доходи на средна класа, но не и нейната икономическата сигурност. В някои държави-членки на ЕС необходимото ниво дневен доход, за да се избегне изпадане в бедност, се е удвоило. В същото време повече млади хора заемат по-ниско качествени работни места, в сравнение с предишни поколения. Например, половината от младите работници (на възраст 15-24 години) в Холандия и Франция работят с временни договори.

"Дългосрочната заетост вече не е норма, особено за по-младите хора и ние трябва да разберем по-добре как неравенството се развива и как да направим икономическият растеж по-приобщаващ", казва Сирил Мюлер, вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия.

Световната банка препоръчва прилагането на три общи подхода в политиките - увеличаване на защитата за всички видове трудови договори; пускане в действие на универсални социални системи с по-добри социални услуги/защитни механизми; и разрастване на данъчното облагане извън модела на доходи и разходи, за да се включат в него придобиването на капитал и печелещите повече.