Потребителите в България ще платят допълнително 18 млн. евро към сметките за природен газ през следващата газова година от октомври 2019 г., заради увеличени със 150 процента такси за пренос на суровината през територията на Румъния. Това пресмятат от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК ). От федерацията са изпратили писма до енергийния министър Теменужка Петкова, шефа на КЕВР Иван Иванов и директорите на "Булгаргаз" Николай Павлов и на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

Организацията смята да сезира Европейската комисия за възпрепятстване на интегритета на регионалния пазар от страна на Румъния, тъй като нейният газов оператор "Трансгаз" продължава да ограничава конкуренцията като блокира достъпа до местния си добив за чужди играчи. Това на свой ред пречи на българската индустрия да търси различни източници на природен газ.

Големите промишлени енергийни консуматори припомнят, че "Трансгаз" бе обект на разследване от ЕК за ограничаване конкуренцията на пазара за природен газ в Югоизточна Европа. Няма обаче информация за развитието по делото на ЕК, което се очаква да приключи по същия начин като това срещу руската "Газпром" - с поемане на ангажименти за отстраняване на проблемите.

"Поетите подробни ангажименти (от "Трансгаз") за изграждане и модернизация на компресорни станции, както и осигуряване на достъп до капацитет за местен добив в Румъния са от основно значение за осигуряването на диверсифицирани източници за българския пазар", посочва се в писмото на БФИЕК.

В допълнение към нерешените все още препятствия от страна на "Трансгаз", румънският оператор спешно и непрозрачно е утвърдил нови тарифи за пренос през транзитната си газопреносна мрежа, като средното увеличение за газова година 2019-2020, по изчисление на

БФИЕК се равнява на до 150% спрямо сегашната тарифа. Според федерацията това е кроссубсидиране между необходимите годишни приходи за транзит и пренос по вътрешната газопреносна мрежа на Румъния, за сметка на крайните клиенти в регионалните пазари, в това

число България. Организацията оценява допълнителните разходи за пренос през Румъния на близо 18 млн. евро годишно, което ще доведе до поне 3 процента ръст на крайните цени на природния газ за всички клиенти в България. Това на практика ще нулира ефекта за българския пазар от сключените в последно време от "Булгаргаз" сделки с алтернативни източници на природен газ извън "Газпром".

Според БФИЕК тази ход на "Трансгаз" засяга и интеграцията на България с регионалните пазар в контекста на идеята за газоразпределителния център "Балкан".

За по-важно обаче организацията смята лишаването на българския газов пазар, където започва реформа за пълно освобождаване, от достъп до алтернативни доставки и местен добив в Румъния.

"Настояваме за спешни и категорични действия от отговорните институции, които да защитят както интереса на крайните клиенти в България, така и дадените начални стъпки към либерализация, диверсификация на източниците и свързаност на регионалните пазари", посочва се в писмото на индустриалците.

Те призовават Европейската комисия да направи пълен преглед на цените на "Трансгаз" и заявяват, че няма да плащат за газова инфраструктура в Румъния, която няма отношение към транзита. Освен това от години няма никакви инвестиции в транзитната мрежа, по която България получава природен газ, допълват от бизнес организацията.