Инвестициите в нисковъглеродни активи, независимо от пандемията от коронавируса, през 2020 година са достигнали рекордните 501.3 млрд. долара, а в сравнение с предходната 2019 година, вложенията в такива активи, водещи към декарбонизация, са нараснали с 9 на сто, пише в новия доклад на компанията BloombergNEF (BNEF).

Забележителен е ръста на вложенията в електрифициран транспорт и изграждането на съпътстваща инфраструктура - 139 млрд. долара, което е увеличение в сравнение с предходната година с 28 %.

Прави впечатление и високият размер от 50.8 млрд. долара на инвестиции в технологии за съхранение на енергия (12% ръст). Глобалните инвестиции в улавяне и съхранение на въглерод са се утроили, до 3 млрд. щатски долара, а тези във водород са 1.5 млрд. долара, което е с 20% по-малко като сума, но не и като обем.

Интересни са, обаче, данните на BNEF за въвеждането в експлоатация на слънчеви и вятърни електроцентрали. Според авторите на доклада, въпреки спада на капиталовите разходи през 2020 г. са изградени рекордни слънчеви мощности от 132 ГВт, както и вятърни електроцентрали - 73 ГВт. Това, както става ясно от доклада, означава, че общо въведените в експлоатация вятърни и слънчеви мощности са достигнали над 200 ГВт, което е впечатляващо.

За сравнение, според данните на Международната агенция по енергетика (МАЕ) през 2019 г. в света са били въведени в експлоатация 115 ГВт слънчеви мощности. По данни на Глобалният съвет за вятърна енергия (GWEC), през 2019 г. в света са били изградени 60.4 ГВт вятърни електроцентрали.

3е-news.net