Според резултатите от последното проучване на Евробарометър във връзка с еврозоната 76 на сто от запитаните са на мнение, че единната валута е от полза за ЕС. Това е най-голямата подкрепа, отчетена от въвеждането на монетите и банкнотите в евро през 2002 г. и представлява увеличение с 2 процентни пункта в сравнение с миналогодишните рекордни нива.

В допълнение 65 на сто от гражданите в еврозоната смятат, че еврото носи ползи на страната им, което също е най-високото отчитано досега равнище, уточни Еврокомисията.

Еврото е млада валута, която тази година навърши 20 години. Въпреки това европейците ясно виждат практическите ползи от него в ежедневието си. 80 на сто от анкетираните са съгласни, че с еврото е по-лесно да се прави бизнес през граница, да се сравняват цените и да се пазарува в други страни, включително онлайн. Абсолютното мнозинство от запитаните в еврозоната също така е на мнение, че благодарение на еврото пътуванията са станали по-лесни и по-евтини.

Еврото е символ на единството на Европа и нейната сила в световен мащаб. Днес то е валутата на 340 милиона европейци в 19 държави членки. Осезаемите ползи от него за всички са стабилните цени, по-малките разходи за финансови операции, защитените спестявания, по-прозрачните и конкурентни пазари, увеличената търговия, по-лесното пътуване и по-високият жизнен стандарт.

За да влязат в еврозоната, страните от ЕС трябва да изпълнят т. нар. критерии за конвергенция

По тези задължителни икономически и правни условия е постигната договореност в Договора от Маастрихт през 1992 г. — те са известни още като "критерии от Мастрихт". Всички страни от ЕС, с изключение на Дания, трябва да въведат еврото и да влязат в еврозоната, когато ги изпълнят.

В договора не е определен график за влизане в еврозоната, а е дадена възможност на страните членки да разработват свои стратегии за изпълнение на условията за въвеждане на еврото.

България е готова да подаде молба за влизане в Еврозоната, като това ще стане през април 2020 г., обеща финансовият министър Владислав Горанов. Освен нас еврото искат да приемат Хърватия и Румъния.

Полша, Чехия и Унгария изобщо нямат такива стремежи. Швеция е изпълнила всички условия, но засега не бърза да приема евровалутата.