Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната е нараснал с 0,3 на сто през второто тримесечие на годината спрямо периода януари-март, показват експресните оценки на Евростат. В целия ЕС икономическият растеж е отчетен като 0.0%, т.е. без промяна спрямо първото тримесечие.

На тримесечна база най-голям ръст е отчетен в Ирландия (3,3 на сто), Литва (2,8 на сто), Словения (1,4 на сто), а най-значително е намалението в Полша (-3,7 на сто), Швеция (-1,5 на сто).

За някои от страните все още няма данни в таблицаъа на Евростат, сред тях и България.

НСИ междувременно отчете ръст на БВП през второто тримесечие на 2023 г. от 1,8 на сто спрямо същия период на 2022 г. Тримесечният растеж е с 0,4 на сто.

Най-голямата европейска икономика - тази на Германия, отчита нулев растеж през второто тримесечие след две поредни тримесечия на спад. 

През първото тримесечие на 2023 г. бе отчетен нулев растеж на БВП в еврозоната, и повишение на показателя с 0,2 на сто в целия ЕС.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година, сезонно коригираният БВП се е увеличил с 0,6 на сто в еврозоната и с 0,5 на сто в ЕС през второто тримесечие на 2023 г., след ръст от 1,1 на сто в двете зони през предходното тримесечие.

Броят на заетите лица се е увеличил с 0,2 на сто както в еврозоната, така и в ЕС през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. През първото тримесечие на 2023 г. заетостта се е увеличила с 0,5 процента и в двете зони.