През юли 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.9% спрямо предходния месец - след два поредни месеца на дефлация, а годишната инфлация за юли 2023 г. спрямо юли 2022 г. е 8.5%.

Инфлацията от началото на годината (юли 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3.3%, а средногодишната инфлация за периода август 2022 - юли 2023 г. спрямо периода август 2021 - юли 2022 г. е 14.3%.

Графика: НСИ

През юли 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 1.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юли 2023 г. спрямо юли 2022 г. е 7.8%. При 7.5% през юни, на месечна база НСИ също отчита нарастване. Чрез този индекс се мери изпълнен ли е критерият ценова стабилност за влизане в еврозоната. 

Графика: НСИ

През юли 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените (според ИПЦ) в групите: развлечения и култура (+7.5%), ресторанти и хотели (+2.9%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+1.8%) и здравеопазване (+0.7%). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-1.4%) и разнообразни стоки и услуги (-0.1%).

От групата на хранителните стоки през юли 2023 г. най-много са се увеличили цените на цитрусови и южни плодове - с 5.1%, маргарин - с 4.8%, пипер - с 4.5%, зрял чесън - с 3.8%, малотрайни колбаси - с 2.7%, трайни колбаси - с 2.1%, ябълки - с 2.1%. В същото време са намалели цените на: пресните зеленчуци зелен фасул, тиквички и патладжан - с 22.7%, зрял лук - с 12.9%, картофи - с 12.3%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 8.6%, праскови и кайсии - с 5.4%, зеле - с 4.4%, олио - с 4.0%, извара - с 2.8%, леща - с 2.0%, бира - с 1.8%. 

Инфлацията от началото на годината (юли 2023 г. спрямо декември 2022 г.) според ХИПЦ е 4.1%, а средногодишната инфлация за периода август 2022 - юли 2023 г. спрямо периода август 2021 - юли 2022 г. е 12.3%.

Според ХИПЦ през юли 2023 г. спрямо предходния месец най-много са се увеличили цените на потребителските групи ресторанти и хотели - с 8.0%; развлечения и култура - с 3.1%; жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 1.5%. Понижжили са се цените в група "Облекло и обувки"  - с 1.4%, а без промяна остават цените в група "Хранителни продукти и безалкохолни напитки".

Според индекса на цените за малката кошница през юли 2023 г. е регистрирано увеличение с 0.5% на месечна база и увеличение с 3.2% от началото на годината (юли 2023 г. спрямо декември 2022 година).

НСИ отбелязва, че ИПЦ е официален измерител на инфлацията у нас. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната.

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната.

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната.