Българската икономика в периода октомври-декември 2021 г. е нараснала с 1 на сто на тримесечна основа и с 4.5 на сто на годишна база. В същото време Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС-27 се е повишил на тримесечна основа с 0.4 на сто, а на еврозоната - с 0.3 на сто. За сравнение, през третото тримесечие растежът на показателя е бил съответно 2.2 на сто за еврозоната и 2.3 на сто за ЕС-27, докато за България е регистриран ръст от 0.8 на сто.

На годишна база, обаче, нарастването на БВП в ЕС и еврозоната е малко по-висок, отколкото в България, съответно с 4.8% за ЕС-27 и с 4.6 на сто за еврозоната, сочат предварителните данни на "Евростат".

През третото тримесечие на 2021 г. на годишна база БВП е нараснал с 3.9% в еврозоната и с 4.1% в ЕС, докато за България беше регистриран ръст от 5.0 на сто.

Най-висок ръст на БВП на годишна база през последното тримесечие на миналата година е отчетен в Полша (+7.7%), Унгария (+7.1%) и Италия (+6.4%), а най-нисък за страните, за които има данни в "Евростат", е Словакия (+1.1%), Германия (+1.4%) и Румъния (2.7%).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП на Съединените щати се е увеличил с 1.7% в сравнение с предходното тримесечие (след +0.6% през третото тримесечие на 2021 г.). В сравнение със същото тримесечие на предходната година БВП нараства с 5.5% (след +4.9% през предходното тримесечие). За цялата 2021 г. БВП на САЩ нараства с 5.7 на сто.

3e-news.net