Въпреки ясните текстове на Директивата относно адекватните минимални работни заплати и Конвенция 131 на МОТ, въпреки представени позиции и дискусиите, в които работодателските организации активно участваха, въпреки позицията на правителството, Народното събрание прие решение, което заплашва стабилността на българската икономика. Това се казва в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Предстоящите избори не могат и не бива да бъдат оправдание за приемане на популистки решения, които са обосновани единствено от стремеж за повишаване на електоралната подкрепа, без отчитане на въздействието върху икономиката и върху държавния бюджет, се изтъква позицията.

В изявлението се отбелязва, че работодателските организации никога не са били против тенденцията за повишаване на работните заплати на работниците и служителите в България. Но това, според тях, трябва да става с инструментите на пазарната икономика, а не с административните мерки, присъщи на планово-командната икономика. "Ръстът на възнагражденията следва да върви заедно с повишаването на производителността на икономиката, а не да следва от решения на политици в предизборна кампания. Получаваш повече, защото си произвел повече, а не защото Парламентът е гласувал такова решение."

АОБР оптравя и конкретни критики към решението на парламента за промяна на Кодекса на труда, с което се въвежда нова формула за определяне на минималната работна заплата:

  • нарушени са нормите на международни актове като Конвенция 131 на МОТ, която предвижда минималната работна заплата да се договаря в рамките на тристранния диалог и на база набор от критерии;
  • нарушени са нормите на Директивата относно адекватните минимални работни заплати, която посочва съотношението между МРЗ и средната заплата на ниво нетна-нетна, брутна-брутна, при това само като референтен индикатор, без да се изключва социалният диалог;
  • социалният диалог се заменя с автоматизъм, който няма как да отчете икономическия цикъл;
  • решението е прието без оценка на въздействието върху икономиката и бюджета и въпреки прогнозите на правителството за повишаване на дефицита;
  • решението ще рефлектира върху нивата на всички работни заплати и тези разходи ще бъдат включени в цените на произвежданите стоки и услуги, което допълнително ще увеличи инфлацията;
  • решението ограничава интереса към повишаване на професионалната квалификация;
  • в голяма част от икономически дейности средна работна заплата ще се окаже равна на минимална работна заплата за страната, с което се наказват трудолюбивите и квалифицираните и се награждават мързеливите или неквалифицираните;
  • ще тласне предприятията към сивия сектор.

АЮБР също така предупреждава, че гласуваното решение в Народното събрание ще се окаже бреме за амбициите на повечето парламентарни групи, които претендират да управляват държавата. "Вредните последици за икономиката ще бъдат пречка пред възможността на нашата държава да стане член на Еврозоната, Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие."

В заключение в становището, подписано от Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, се изтъква, че практиката е показала, че "популистките решения нямат дълъг живот". "Работодателските организации в България ще продължат да отстояват позицията за ограничаване на неадекватната намеса на държавата в стопанската дейност."

По-рано на среща във Варна с представители на бизнеса от Северна България Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) - една от четирите организации в АОБР, каза, че работодателските организации ще оспорят пред Европейската комисия и Международната организация на труда приетото решение на парламента за механизма на формиране на минималната работна заплата.