От 1 януари 2023 г. минималната часова работна заплата ще бъде 4,72 лв., а минималната месечна работна заплата (МРЗ) - 780 лева, реши Министерският съвет. Правителството взе рова решение по предложение на вицепремиера по социалната политика и служебен министър на труда Лазар Лазаров, който и го обяви на пресконференция.

780 лева е актуализирано предложение на Лазаров - предишното бе 770 лева.

Но и тези 770 лева се сториха много на финансовия министър Росица Велкова, която настояваше този размер да влезе в сила от юли 2023 г. Тя държеше да се запази равнището от 710 лв., утвърдено от 1 април 2022 г. и всъщност предложено първоначално с удължителния закон за бюджета.

Минимална работна заплата получават около 500 хил. работници и служители. 

Аргументите на Лазаров

Отчитайки годишната статистика (а не краткосрочната, според която размерът е 770 лева), ревизирахме предложението и то е 780 лева, каза вицепремиерът. С този размер увеличението на МРЗ ще е с 9,9 на сто в сравнение със сегашните 710 лв., като за по-малко от една година, това увеличение ще е точно с 20 процента, каза Лазаров, цитиран от БТА. Увеличението на МРЗ ще струва на бюджета за една година малко над 300 млн. лева. Покачването на минималната заплата осигурява възможност за компенсиране на нарастването на инфлацията през годината, допълни той. Инфлацията към този момент е 16,9 процента, а натрупаната инфлация от началото на годината е 15,8 процента.

Отчитайки годишната статистика, ревизирахме предложението и то е 780 лева, каза вицепремиерът.

Лазаров отбеляза, че с увеличението се подкрепят получаващите МРЗ или лицата, чиито заплати се определят като съотношение от МРЗ - заетите в социалните услуги, ползвателите на механизма "лична помощ". Възнагражденията на асистентите например се определят в коефициент съобразно МРЗ.

Във връзка с европейската директива за адекватно минималното възнаграждение, Лазаров каза, че днес кабинетът не прави опит за нейното транспониране, защото това изисква законодателна инициатива и преглед на всички нормативни актове, които имат отношение. И добави, че "съвестно със социалните партньори в началото на 2023 г." ще започне работа по изготвянето на механизъм за определянето на МРЗ за страната и създаването на условия това транспониране да се извърши. Срокът е почти до края на 2024 г.

Как се стигна до 780-те лева

Ревизията от 10 лева Лазаров лансира на последния за годината Тристранен съвет, провел се на 22 декември. Тогава социалният министър коментира, че така се дава възможност "новият размер на минималната работна заплата да изпълни две функции - икономическа и социална". 

Увеличението покрива инфлацията, установена с индекса на потребителските цени, каза още на тристранката Лазар Лазаров.

Синдикатите настояваха за минимална заплата от 850 лв., като такова равнище ще е достатъчен механизъм за компенсиране на "изядените от инфлацията" доходи. 

Работодателските организации склониха на 780 лева, но те отдавна настояват за различен размер по браншове (икономически дейности). А 780-те лева може да бъде брутна минимална зааплата.

Както стана извести в парламента влезе предложение минималната заплата да стане брутна такава, но за животът му бе кратък. 

Ще се отрази ли ръста на МРЗ на инфлацията

Теорията и практиката показват, че бързото увеличаване на доходите при равни други условия може да доведе до генериране на инфлация. Предложението на Министерския съвет е отчело тези процеси и ние твърдим, че с този размер на МРЗ няма да се генерира съществена инфлация, няма да има съществено влияние върху инфлационните процеси, но пък има компенсираща функция, коментира Лазаров. МРЗ ще може да изпълнява своите две функции - икономическа като основен измерител на най-ниското заплащане в една икономика и социална - да осигурява възможност на получаващия да покрива основните си ежедневни потребности.