Международна бизнес конференция се обяви за бързи и качествени мерки за запазване здравето на хората и работниците във всички страни, засегнати от избухването на пандемията от Covid-19 и едновременно с това да се запази икономиката. Част от тези мерки трябва да са насочени към дигиталните технологии, които стават все по важни за бъдещото на хората и бизнеса и ще запазят своята роля и след преодоляването на пандемията и връщането към нормалния начин на живот на хората.

Това се казва в съобщение на БТПП, чиито експерти са взели участие в конференцията, организирана от Международната организация на работодателите (МОР).

Конференцията е била представена като добър пример за развитието на технологиите и все по-малката зависимост от ползването на самолети и полети, защото светът е свързан дигитално. За в бъдеще предстои по-малко мобилност на хора за участие в подобни конференции и семинари, предстои подобряване и натрупване на нови и гъвкави умения сред работниците, се обобщава в съобщението на БТПП.

Заради силно ограничения въздушен и наземен транспорт препоръките на международните експерти са с три основни акцента:

  • дигитализация на всички възможни процеси и нива;
  • създаване на възможности за гъвкавост на работните процеси; и
  • изготвяне на планове, които да позволяват оформяне на команден център за управление на различните структури в организацията. Това ще позволи да се гарантира непрекъснатост на веригите на доставки и участието на клиентите.

На срещата е бил поставен и въпросът за важната роля на дигиталното обучение на учениците и бързото повишаване на дигиталните умения на възрастните. Това, по мнението на експертите, може да стане чрез разработването на дигитални платформи.

Подчертана е била и ключовата роля на меките умения на персонала в дигиталната среда, начина на общуване с клиентите по телефона или интернет.

На международно ниво се забелязва увеличение на онлайн продажбите, чийто дял се очаква да нарасне в следващите години. Фирмите трябва да се ориентират все повече към провеждане на дигитални семинари и обучения за предприемачи.

На конференцията са били обобщени и три позитивни момента за бизнеса:

  • създаването на по-гъвкави структури и дигитализация на процеси, заради ограниченията за работа;
  • възможност за натрупването на опит в кризисни ситуации и тяхното по-лесно посрещаме и преодоляване;
  • появяването на нови бизнес модели и отношения.