Наемането на служители в Съединените щати е продължило със стабилни, но по-умерени темпове през септември, а нивото на безработица в страната е спаднало - до 3,5 на сто. Работните места, без да се вземат предвид тези в селското стопанство, са се увеличили с 263 000, което представлява най-слабия месечен ръст на показателя от април 2021 г., информира Блумбърг, цитирайки официални данни на американското министерство на труда.

Данните показват, че пазарът на труда продължава да предлага значителен брой работни места и засега е устойчив на рязкото повишаване на лихвените проценти от страна на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. В същото време средните почасови доходи са нараснали стабилно през септември.

Според проучване на Блумбърг, икономистите очакваха работните места да нараснат с 255 000, а нивото на безработица - да се запази на ниво от 3,7 на сто.

Въпреки че се забелязват някои индикации за забавяне на търсенето на служители, показани в скорошния спад в създаването на нови работни места, американските работодатели, много от които все още не разполагат с нужния им персонал, продължават да наемат със стабилни темпове.

Силата на пазара на труда в страната не само е в основата на потребителските разходи, но също така стимулира растежа на заплатите, тъй като предприятията се конкурират за ограничен брой потенциални служители.

Същевременно УРФ се надява за балансиране на пазара на труда(изравняване между търсенето и предлагането), с цел охлаждане на растежа на заплатите, и в крайна сметка, и на инфлацията.

След публикуването на доклада фючърсите на акции спаднаха, а доходността на държавните облигации се повиши, тъй като добрите данни потвърдиха мнението сред инвеститорите, че УФР ще продължи агресивните си действия за затягането на паричната си политика.