Парламентът прие на първо четене промени в Закона за концесиите, внесени от Министерски съвет.

Промените не са съществени, доколкото не засягат из основи философията на закона, а голяма част от тях представляват прецизиране на термини, срещани многократно в закона.

Със 77 гласа "за", 20 "против" и четирима "въздържали се" депутатите прецизираха дефинициите на термини като "доминиращо влияние", "регионални органи", "изключително право", "местни органи", "публичноправна организация", "свързано предприятие", "специално право", допълва се и определението за "публично предприятие". Изисква се и посочване на всички възлагащи органи и възложители.

Законопроектът прецизира и понятия като "концесия с трансграничен интерес" и "концесия без трансграничен интерес" и уточнява изключенията от приложното поле на закона спрямо определени концесии за строителство или концесии за услуги.

Спорен се оказа параграф 10 на законопроекта, който касае концесията в областите на отбрана и сигурност.

Текстовете гласят, че концесия в областите отбрана и сигурност се възлага за доставка на оборудване, което е специално проектирано или адаптирано за военни цели и е предназначено за използване като оръжие, боеприпаси или материал с военно предназначение, включително на части, компетентни или монтажни елементи за такова оборудване. 

Според народния представител от ГЕРБ Христо Гаджев тази част ще събуди въпроси, но напомни, че въпросният законопроект е отговор на писмо на Европейската комисия за прецизиране на текстовете. Според него параграф 10 не е практически приложим, затова от ГЕРБ поеха ангажимент да внесат промени преди второ четене и той да отпадне.

В четвъртък Комисията по околната среда и водите одобри на първо четене законодателните промени.

"Едно от най-съществените предложения за изменения на Закона за концесиите е да отпаднат концесиите за ползване, които бяха въведени в Закона за концесиите с приемането му през 2017 г. Практиката за трите години прилагане на Закона за концесиите показа, че на практика няма концесия, при която да няма възлагане от страна на концедента на някакви услуги или строителство", заяви вчера пред депутатите от комисията Мариана Славкова, която е държавен експерт в дирекция "Икономическа и социална политика" в Министерски съвет.

На обсъждането в пленарна зала днес Станислав Иванов от ГЕРБ предложи парламентът да удължи работното си време, докато приключи гласуването по Закона за концесиите, което депутатите приеха.