Предварителната оценка на Евростат за годишния растеж за 2021 година показва, че БВП е нараснал с 5,2 на сто както в ЕС, така и в еврозоната. Оценката се основава на сезонно и календарно коригирани тримесечни данни.

През четвъртото тримесечие на 2021 година сезонно коригираният брутен вътрешен продукт (БВП) е нараснал спрямо предходното тримесечие с 0,4 на сто в ЕС и с 0,3 на сто в еврозоната, показва предварителната оценка на Евростат.

През третото тримесечие на 2021 година БВП се е увеличил с 2,2 на сто в ЕС и с 2,3 на сто в еврозоната.

Спрямо същото тримесечие на предходната година сезонно коригираният БВП е нараснал с 4,8 на сто в ЕС и 4,6 на сто в еврозоната през четвъртото тримесечие след съответно 4,1 на сто и 3,9 на сто през третото.

Тези предварителни оценки за БВП се основават на непълни данни и са предмет на по-нататъшни корекции.

Темпове на растеж на БВП спрямо същото тримесечие на предходната година - промяна в процент въз основа на сезонно коригирани данни

Графика: Евростат

Сред страните членки, за които има налични данни за четвъртото тримесечие на 2021 година, Испания е регистрирала най-голям растеж спрямо предходното тримесечие (+2 на сто), следвана от Португалия (+1,6 на сто) и Швеция (+1,4 на сто)

Спад са отчели в Австрия (-2,2 на сто), Германия (-0,7 на сто) и Латвия (-0,1 на сто). Годишният темп на растеж е бил положителен във всички страни членки.

Икономическият растеж в Италия е достигнал 6,5 на сто за 2021 година и надминава прогнозите на правителството, сочи предварителна оценка на Националния статистически институт (Istat), цитирана от Франс прес и БТА. Под въздействието на възобновяването на здравната криза обаче нарастването на БВП силно се е забавило през четвъртото тримесечие на м.г. до 0,6 на сто спрямо предходните три месеца.