Отпадане на тавана на пенсиите, минимална пенсия от 369 лева и обвързване на майчинството през втората година с минималната заплата, са част от предложенията на партиите, внесени между първо и второ гласуване на бюджета на законопроекта за промени на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Предложенията са внесени в Народното събрание и са публикувани на интернет страницата на парламента.

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлага да отпадне тавана на пенсиите. В мотивите на предложението се посочва, че с отпадането на тавана не само ще се отстрани една социална несправедливост, но и ще се се стимулират хората да се осигуряват върху реалните си доходи. Необходимите финансови средства за изплащане до края на 2021 година на действителните размери на пенсиите на хората, които към момента са ощетени от наличието на "таван" на пенсиите, са в размер на около 22 млн.лв, посочват от ГЕРБ-СДС.

Служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев заяви днес в ефира на БНТ, че е рано да се мисли за отпадане на тавана на пенсиите. По думите му, тъй като максималната пенсия е обвързана с максималния осигурителен доход, едва когато започне да се вдига и максималният осигурителен доход, постепенно ще отпадне необходимостта от таван, като това може да се случи най-рано след пет години. През миналата седмица в интервю за Би Ти Ви той посочи, че вдигането на максималния осигурителен доход може да стане от догодина, като е въпрос на актюерски разчети и преценка доколко бюджетът може да поеме евентуално повишение до 3200 лв., 3400 лв. или 3600 лв. Според него тези предложения за промени трябва да са в рамките на бюджетната процедура за следващата година, а не в актуализацията на бюджета за тази.

От ГЕРБ-СДС предлагат и добавка от 100 лева за всички пенсионери за месеците октомври, ноември и декември. ДПС също подкрепят добавка до края на годината, а не промяна на пенсионната система от служебен кабинет, като предложението на партията е за 120 лева.

ПГ на "Изправи се БГ! Ние идваме" предлага минималната пенсия да бъде изравнена с прага на бедност за тази година от 369 лева, което ще гарантира, че нито един пенсионер, пенсионирал се след натрупване на необходимия трудов стаж, и навършил съответната пенсионна възраст, няма да живее под границата на бедност. От партията са изчислили, че мярката ще струва на бюджета до края на 2021 г. допълнително 82,5 млн. лв. ПГ на "Изправи се БГ! Ние идваме" предлага и запазване на добавката от 50 лева за всеки български пенсионер.

Партията предлага и обвързване на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2-годишна възраст с размера на минималната работна заплата и прекратяване на практиката за "субективното му определяне всяка година със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване".

"За 2021 г. е предвидено обезщетението да бъде 380 лева, като последно през 2014 година то беше изравнено с минималната заплата. При минимална заплата от 650 лева всеки месец от осигурените се отнемат по 270 лв., се посочва в мотивите. По данни на националната статистика броят на осигурените, получаващи обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години е малко под 30 хиляди", пише в мотивите на предложението. Ще са нужни допълнително 25 милиона лева за последните три месеца на годината, са изчислили от "Изправи се БГ! Ние идваме" .

БСП също предлага обезщетението за втората година майчинство да стане 650 лева за оставащите три месеца на годината. Министър Донев коментира, че може да се мисли за обвързване на обезщетението с линията на бедност, която се определя всяка година с постановление на Министерския съвет, но не е добре обезщетението да се обвързва с минималната заплата, тъй като голяма част от майките са се осигурявали на минималното възнаграждение и ще се получи ситуация, че през втората година ще получават повече от първите 410 дни. По думите му, така не се стимулира и по-ранното връщане на жените на работа. Според него промените за майчинството, ако има такива, трябва да бъдат правени с бюджета за следващата година.

БСП предлага и преизчисляване на пенсиите със средномесечния осигурителен доход за страната за 2018 година. На първо четене на актуализацията на бюджета от ИТН заявиха, че ще предложат минималната пенсия да стане 370 лева.

Актуализацията на бюджета на ДОО, предложена от служебния кабинет, беше одобрена на първо четене от народните представители. Актуализацията на пенсиите е заложена от 1 октомври. Очаква се с предложенията пенсиите да се увеличат средно с 12,5 на сто.

С предложените промени се гарантира, че всички около 2 млн. и 80 хиляди пенсионери ще получат увеличение на дохода си от пенсия от ДОО, като средното увеличение на един пенсионер е 64 лв.

Предвидена е промяна на прилаганата тежест за една година осигурителен стаж - от 1,2 на сто на 1,35 на сто, което представлява увеличение с 12,5 на сто.

Минималната пенсия се увеличава от 300 на 340 лв. Това води до нарастване с 13,3 на сто на размерите на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер. В резултат от предложената промяна, със същия процент ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се повишава от 1440 лв. на 1500 лв.

За прилагане на справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери, в законопроекта са предвидени и необходимите средства за повишаване размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. на 170 лв. месечно от 1 октомври 2021 г. В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите и на останалите пенсии, несвързани с трудова дейност, както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.