Отслабването на световния икономически растеж, енергетиката и забавянето на чуждите инвестиции - това са трите модела на евентуално задаващо се икономическо напрежение у нас, заяви икономистът Георги Ганев от Център за либерални стратегии  пред телевизия "Блумърг".

"Смята се, че глобалната стопанска конюнктура е минала пика си и вече влизаме в периода на рецесия/стагнация", отбеляза той.

"Добрите времена на този бизнес цикъл най-вероятно са зад нас. Енергетиката е другата линия на икономическо напрежение. Третата линия е забавянето на чужди инвестиции, в което България не се представя добре спрямо Румъния и Сърбия например. Няма усещане за защита на имуществените права у нас и за спазване на договорите. Цената на труда пък все още е ниска, но бързо нараства, защото трудовият ресурс става все по-оскъден", допълни Ганев.

Според него, пълната либерализация в енергийния сектор означава свързване с енергийни и електропреносни мрежи с останалата част на ЕС. Трябва да няма проблем търговец на електричество да може да купи такова от други държави. Изисква се сериозна реформа, която включва промяна на физическия капитал.

"В българската стопанска система има известни буфери - фискалният резерв до известна степен", уточни Георги Ганев.

Икономистът дискутира и по темата за исканията на работодателите за изравняване тежестта на осигурителните вноски в съотношение 50/50 между фирмата и работника и  другите 12 предложения за промени.

"Формата и начинът на заявка, които направиха работодателите, ме впечатлиха. 4 работодателски организации, сред най-влиятелните, излязоха заедно и представиха списък от искания. По повод исканията за изравняване на осигурителната тежест - икономическата теория се отнася към подобни спорове с известна насмешка. Според нея няма значение какво пише във финансовия закон. Единствено има значение размерът на осигуровката и относителната еластичност на търсене и предлагане на труда", посочи Ганев.