Правителството има готовност да удължи до края на годината най-мащабната мярка за запазване на заетостта - "60 на 40". Това каза днес вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на парламентарния контрол, цитиран от БТА.

С актуализацията на бюджета ще бъдат осигурени 430 милиона лева, от които 30 милиона лева са за авиосектора, а 400 милиона лева за подпомагане на бизнеса за запазване на заетостта, включително на работниците и служителите, наети от самоосигуряващи се. Очаква се по мярката до края на годината да бъде запазена заетостта за около 80 000 души средномесечно.

Вицепремиерът пое ангажимент процесът по кандидатстване, одобрение и изплащане на средствата по мерките за подпомагане на заетостта и на бизнеса да бъде публичен на всеки етап, така че хората да виждат фирмите и средствата, които получават. Министърът възприе предложението на народния представител Мартин Димитров за необходимостта от граждански контрол на мерките. Според Гълъб Донев тази публичност ще е полезна и за работещите, защото ще могат да проследят кандидатстването и заплатеното на работодателите.

Самоосигуряващите се може да бъдат подкрепени за запазване на заетостта на наетите при тях хора и по мярката "Запази ме +" , или "75 на 0", като с актуализацията на държавния бюджет за 2021 г, за нея са предвидени 100 милиона лева. Предвижда се да бъде запазена заетостта на около 60 000 души. По нея ще могат да кандидатстват и самоосигуряващите се, чиято дейност е ограничена вследствие на заповед на държавен орган, с която е преустановена дейността в определени икономически дейности.

Работодателите и самоосигуряващите се, както и наетите при самоосигуряващи се, могат да бъдат сигурни, че ще получат подкрепа за запазване на заетостта за техния бизнес. Самоосигуряващите могат да ползват "60 на 40" в дизайна, който е в момента, каза министър Донев. Те могат да кандидатстват и по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за подкрепа между 3 и 10 000 лева за микро и малки предприятия, към Фонда на фондовете също - за стартиращи предприятия. Те имат възможност и да получат и безлихвени заеми от Българска банка за развитие.