Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика в служебния кабинет Гълъб Донев заяви, че мярката "60/40" продължава да работи ефективно и с новия дизайн, при който се иска по-голям спад на приходите. Донев коментира това по време на парламентарния контрол днес, предаде БТА.

Той припомни, че по мярката към момента са изплатени 1 милиард 498 милиона лева, подпомогнати са над 13 000 работодатели, запазена е заетостта на 311 хиляди работници и служители. Само за периода на действие на постановлението на служебния кабинет от 1 юли 2021 година е запазена заетостта на 68 хиляди работници и служители, като са подпомогнати 2289 работодатели, каза Гълъб Донев. По думите му, тези данни, съотнесени и разпределени за месеците на действие на цялата мярка от началото на въвеждането й до момента, показват, че ефективността на тази мярка и с променения дизайн продължава да работи.

Донев припомни, че с постановление от 1 юли 2021 г. МС утвърди нов дизайн на мярката, като за фирмите със спад на приходите между 30 и 40 процента, подкрепата е в размер на 50 процента от осигурителния доход, а за тези със спад на приходите над 40 процента, подкрепата остана в размер на 60 процента. Преди това се изискваше 20 процента спад на приходите.

Гълъб Донев заяви, че направените промени в мярката не са повлияли значително по отношение на достъпа до подкрепа. По предварителни данни на Агенцията по заетостта, 35 процента от фирмите, подали заявления за юни за над 50 души персонал, имат спад на приходите от 30 до 40 процента, 34 процента от фирмите имат спад между 40 и 50 процента и 31 процента над 50 процента. Намалената субсидия от 50 процента от осигурителния доход са получили около една трета от фирмите. Останалите фирми са получили подкрепа в размер на 60 процента от осигурителния доход. Очаквано, повечето фирмите със спад над 50 процента, са от сектора на туризма. По данни на НОИ по постановлението на МС от 2021 са изплатени 52 милиона лева на 2289 работодатели за запазването на заетостта на 68 хиляди работници и служители, като изпълнението на мярката допринесе за ограничение на безработицата, която е достигнала 4,96 на сто към 19 август, каза Гълъб Донев.

Новият дизайн е по-целесъобразен от гледна точка на новите социални и икономически реалности, обобщи министърът.

Мярката е нормативно регламентирана до края на юли и от държавния бюджет са осигурени необходимите 120 милиона лева за юни и юли 2021 г. С тези средства може да бъде запазена заетостта на 80 000 работници и служители, като работодателите могат да подават заявления за подкрепата до 31 август тази година.

Министър Донев припомни, че през април и май бяха прекратени противоепидемични мерки, които косвено оказваха неблагоприятно въздействие върху цялата икономика. Това повлия на икономическата активност на фирмите и бизнеса в страната, като според прогнозите на Министерството на финансите, БВП се очаква да нарасне с 2,7 процента за 2021 г, а нарастването на заетостта за година да възлезе на 0,5 процента.

Народният представител от ГЕРБ-СДС Анна Александрова изрази опасения, че подобен дизайн на мярката е лишил голяма част от бизнеса да се възползва от нея, както и създава условия за укриване на доходи с цел да се докаже подобен спад през летния период.

Както по-рано този месец стана ясно мярката 60 на 40 ще продължи да се прилага така, както и в момента - при спад в оборота с 30 процента, подпомагането от страна на държавата ще бъде 50 на сто от осигурителния доход на осигурените лица и съответно 50 процента от осигурителните вноски за здравно и социално осигуряване на вноските, плащани от страна на работодателя.

Предложена беше и една нова мярка - 75 на 0, която да се прилага към всички затворени бизнеси. При нея ще се покриват 75 процента от осигурителния доход на засегнатите лица и ще се поемат 75 процента от осигурителните вноски от страна на работодателя. Тази мярка беше разширена с включването и на самоосигуряващите се лица.