Полша ще обжалва пред водещ европейски съд приетите от ЕС правила, според които от 2035 г. в блока ще бъде забранена продажбата на нови автомобили, задвижвани с изкопаеми горива. Това заяви днес министърката на климата Анна Москва, цитирана от Ройтерс и БТА.

Пакет от регулации на ЕС, одобрени по-рано тази година, цели при стартирането на новия въглероден пазар да бъдат ограничени емисиите от сгради и транспорт и да бъдат съкратени въглеродните емисии от пътнически автомобили и ванове до нула от 2035 г.

Полша е единствената страна, която постоянно се противопоставя на предложението и гласува срещу приемането на подобни правила, аргументирайки се с липсата на подходящ анализ на пазарните и социални последици от забраната.

"Не сме съгласни това и с други документи от "Подготвени за цел 55" и ще обжалваме в Европейския съд. Надявам се и други страни да се присъединят към нас", каза Москва днес пред радио "Зет". "Ще подадем иска си през идните дни", добави тя.

Ето как ще се променя животът ни: мащабният климатичен план >>

Новото законодателство на ЕС набелязва пътя към нулеви емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства през 2035 г. (цел за целия автомобилен парк на ЕС за намаляване на емисиите на CO2, произвеждани от нови леки автомобили и микробуси със 100% в сравнение с 2021 г.). Междинните цели за намаляване на емисиите за 2030 г. са определени на 55% за леките автомобили и 50% за микробусите.

До 2025 г. Комисията ще представи методология за оценка и докладване на данни за емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на леките автомобили и микробусите, продавани на пазара на ЕС, придружена от законодателни предложения.

До декември 2026 г. Комисията ще наблюдава разликата между нормите за допустими емисии и данните за потреблението на гориво и енергия в реални условия, ще докладва за методика за коригиране на специфичните емисии на CO2 на производителите и ще предложи подходящи последващи мерки

Производителите, които имат малки производствени обеми за една календарна година (1000 до 10 000 нови автомобила или 1000 до 22 000 нови микробуса), могат да получат дерогация до края на 2035 г. (онези, които регистрират по-малко от 1000 нови превозни средства годишно, остават освободени).