Повече от половината от българите подкрепят развитието на атомната енергетика в Европа и у нас. Това показват резултатите от изследване на изследователски център "Тренд", представени от Евелина Славкова по време на онлайн събитие на тема: "Бъдещето на ядрената енергетика в България", предаде БТА.

Проучването показало, че 58% от анкетираните са на мнение, че е необходимо да се развива атомна енергетика. Същевременно един на всеки десет е на противоположното мнение, а 32 на сто не знаят или не могат да преценят това.

Според 43% от подкрепящите развитието на сектора е нужно изграждането на АЕЦ "Белене" и на нови блокове в АЕЦ "Козлодуй", допълни Славкова. Половината от тях подкрепили изграждането на АЕЦ "Белене". Малко под една пета пък са на противоположното мнение, добави тя.

Половината от подкрепящите развитието на атомната енергетика в България, са на мнение, че безопасността е най-важният фактор в технологията при този тип енергия. Следващият по важност фактор, който се откроява, е екологичността - за 24 на сто от анкетираните тя е най-важна. На следващо място е цената на електроенергията, която е важна за всеки пети анкетиран. 

"Половината от анкетираните (50 на сто) са съгласни с твърдението, че атомната енергетика е безопасна за здравето на хората при спазване на утвърдените стандарти за безопасност. Други 22 на сто от анкетираните не са съгласни с това твърдение", посочи Славкова.

Голям е делът - над три четвърти, които са се съгласили с твърдението, че атомната енергетика създава нови работни места и подпомага местното и национално икономическо развитие на държавата. Близо две трети (65 на сто) считат, че атомната енергетика дава тласък в развитието на високите технологии. 

Близо половината от запитаните са на мнение, че атомната енергетика има място в ниско въглеродния енергиен микс от възобновяеми източници като вятърна и слънчева енергия. Същият дял от 45 процента декларират, че не знаят или не могат да преценят. Делът на тези, които не знаят или не могат да преценят, е над двете трети (67 на сто), показват още резултатите от изследването на "Тренд".