Членовете на Международната агенция за възобновяеми енергийни източници (IRENA) и представителите на частния сектор обединяват усилия за модернизиране и обновяване на съществуващия хидроенергиен парк по целия свят. Това е един от резултатите от третата среща от Рамката за сътрудничество в областта на хидроенергията на IRENA, която се проведе виртуално с участието на над 100 специалисти от 50 държави, съобщават от международната организация.

"Хидроенергетиката ще бъде елементът от критично значение за декарбонизиране на енергийните системи", заяви генералният директор на IRENA Франческо ла Камера, подчертавайки ролята на хидроенергията не само като чиста електрическа енергия, но и като доставчик на гъвкавост за интегрирането на значителен дял от възобновяемите източници, известни с променливия характер на производството на електричество.

Въпреки че хидроенергията традиционно е източник на базово натоварване, тя все повече се използва като върхов капацитет и източник за гъвкаво производство и енергийни услуги, управление на водите и осигуряване на ползи със социално-икономическо значение.

Данните на IRENA сочат, че с най-голям дял от 43% от всички възобновяеми енергийни източници е хидроенергията. И въпреки че се предвижда осъществяването на голям брой хидроенергийни проекти, общият брой от водноелектрически централи в света застарява. Значителна част от настоящите мощности се държат от централи, които са на път да бъдат спрени или на такива, които имат нужда от обновяване. Приблизително 50% от изградените хидроенергийни мощности са над 30 години.

Прогнозата за световния енергиен преход на IRENA предполага, че глобалният водноенергиен капацитет ще трябва да се удвои до 2050 г., за да се постигне целта за намаляване на затоплянето от 1.5 градуса по Целзий според Парижкото споразумение.

3е-news.net