През последните две години е въпросът за покритието на риска "Covid" е особено актуален. Дали обаче полиците "Живот", които обичайно се сключват при големите ипотечни банкови кредити важат и при смъртта, за която чуваме ежедневно - тази от Covid -19?

"В България повечето животозастрахователи включват този риск в продуктите си - било то в общи рискове или като допълнително покритие към някои продукти. Но има и такива, при които този риск е изключен. Затова, ако държите той да фигурира в полицата ви, предварително проучете условията, предлагани от компанията", коментираха темата от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

Всички банки в страната предлагат застраховки "Живот", но е избор на клиента дали да има такава или не. Това коментира наскоро по време на форум, посветен на цените на имотите Тихомир Тошев, кредитен консултант и изпълнителен директор на "Кредит център". По думите му само в една банка в стараната застраховките "Живот" са задължителни при теглене на ипотечен кредит.

"Нямаме случай при който да знаем, че при стара застраховка е отказано плащане, заради смът при Covid. Но в повечето нови застраховки - този риск е изключен", отбелязва кредитния експерт. 

Той добави, че ако през 2008 г. от 10 ипотечни кредита едва 3 са били със сключена застраховка "Живот", то сега само 3 от 10 нямат такава застраховка.

Какво представляват рисковите животозастраховки?

Представете си рисковата животозастраховка като "човешко Каско". При реализирал се риск, покрит по полицата, вие или вашите наследници получавате обезщетение, съобразно с избраната от вас застрахователна сума. Основният риск по този вид застраховка е загуба на живот или нетрудоспособност в резултат на злополука или заболяване. Действието на застрахователната защита е за определен срок от време и се прекратява след изтичане на срока на полицата.

"При рисковите животозастраховки няма спестовен елемент, така както е при спестовните и инвестиционните застраховки, затова няма как да очаквате изплащане на каквато и да е сума при изтичане срока на полицата", отбелязват от АБЗ.

Притежателите на полици "Живот" са защитени при несъстоятелност на застраховател. По подобие на влоговете в банките и вземанията по животозастраховките на едно лице са гарантирани до 196 000 лв. Институцията, която подсигурява този механизъм, е Гаранционният фонд, чрез управлявания от него "Обезпечителен фонд".

Вземанията по полиците "Живот" са защитени от принудително изпълнение, т.е. съдебният изпълнител не може да наложи запор върху тях, ако се намирате в такава ситуация. Тази защита се прилага по отношение на плащанията на застраховател в случай на застрахователно събитие по полицата. При спестовните и инвестиционните животозастраховки се отнася и до сумата, изплащана при "доживяване" с настъпване падежа на полицата.