Няма изискване към страната ни да прави парични преводи, за да получи достъп до финансиране от европейския фонд за възстановяване на икономиката след пандемията от коронавирус. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев в отговор на въпрос на народния представител от "БСП за България" Дора Янкова.

Въпросът на депутата от БСП бе във връзка с представения от ЕК на 27 май 2020 г. проект за създаване на Фонд за възстановяване на икономиката на ЕС след пандемията от коронавирус. Дора Янкова отбеляза, че за да получи средства, България трябва да направи вноска от близо три милиарда евро, което представлява осем на сто от БВП на България.

Вицепремиерът Дончев отговори, че няма такова изискване. "Вероятно процедурата ще изисква издаването на държавни гаранции на определен етап след приемане на предложението", коментира той.

Дончев определи предложението на ЕК като революционно, изключително смело и в общи линии, според него, представлява адекватен отговор на ЕС за справяне с последиците от кризата.

Кога ще е готов националният план

Вицепремиерът заяви, че се подготвя първа версия на националния документ, който България ще представи на ЕК. "Мисля, че ще бъдем готови в края на лятото да влезем в режим на публични консултации, защото не е редно един такъв документ да бъде подготвян само вътрешноведомствено", уточни той.

Дончев изрази очакване срокът за подаване на националните планове от държавите членки да бъде до април следващата година. (На базата, на националните планове ще се предоставят средствата в зависимост от това дали отговарят на европейските цели и приоритети - б.р.)

"Аз мисля, че ние трябва да направим необходимата национална мобилизация такъв документ да бъде изготвен по-рано", посочи вицепремиерът. Той изрази увереност, че през есента ще имаме възможност да дискутираме всички мерки, които ще бъдат част от плана, както и всички сектори, които трябва да бъдат финансирани.

На какви средства може да разчита България

Дончев увери, че страната ни участва активно при изготвянето на Многогодишната финансова рамка на ЕС и предложението на ЕК, наречено "Следващо поколение ЕС" (New Generation EU). По думите му за този инструмент средствата (за страната) са около 12,845 млрд евро, от които 9 млрд. евро са за безвъзмездно финансиране и над три милиарда достъп до кредити.

Вицепремиерът обясни, че React ЕU (за увеличаване на подкрепата за сближаване за държавите членки - б.р.) е най-бързият инструмент със стойност 692 млн. евро. Според вицепремиера средствата могат да бъдат достъпни в рамките на тази година или веднага след приемането на Многогодишната финансова рамка на ЕС.

Допълнително са предвидени 2,24 млрд. евро, които могат да бъдат достъпни от Фонда за справедлив преход или инструментът, с който ще се финансират политиките по декарбонизация в ЕС, 376 млн. евро се отпускат допълнително към Програма за развитие на селските райони.

Най-големият инструмент, който е над 6 млрд. евро, е за възстановяване и устойчивост, по който парите ще са достъпни до 2024 г., отбеляза Дончев.

"Въпреки, че все още няма прието предложение, въпреки частичната неяснота по отношение на правилата за допустимост по разходи, които могат да бъдат покривани, ние имаме само политически анонси, основен фокус ще бъдат мерки за възстановяване на икономиката, мерки за укрепване на здравните системи, ускорени инвестиции в иновации, дигитализация, ние вече работим", коментира Томислав Дончев.