Полагат всички усилия, за да бъде реализиран проектът "Балкански поток", каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на днешния парламентарен контрол. Тя припомни, че на 18 септември 2019 г. е бил подписан договорът с избрания изпълнител "Консорциум Аркад". Преди това е имало обжалване, за което ВАС се е произнесъл, че е неоснователно. След това е станало възможно и подписването на договора.

Първите 308 км на проекта "Балкански поток" трябва да бъдат изградени до 250 календарни дни от подписването на договора. Остатъкът от останалата част от трасето трябва да бъде готов до 615 календарни дни. Предвиденият за изграждане преносен газопровод е с приблизителна дължина 474 км. Заедно с него ще бъдат изградени и две оптични кабелни линии, които ще бъдат положени от двете страни на газопровода и ще достигнат българо-сръбска граница, допълни Теменужка Петкова.

Първият етап от проекта е приключил и е въведен в експлоатация. Това са 11 км от турско-българска граница до компресорна станция "Странджа". Вече работи и газоизмервателната станция, която е разположена непосредствено до компресорната станция "Странджа". В момента се работи на трасе с дължина около 150 км. Трасето е разделено на три участъка. Там са доставени и са разположени тръбите за 200 км от газопровода. Извършват се и всичките другите дейности, които са свързани с технологичното изпълнение на строителните дейности, добави Петкова.