Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост.

Дефицитът на кадри

"Това не е проблем отскоро и ще е за дълго." Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според него възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. "Имаме държавна и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още Велев, цитиран от БТА.

Вчера във Варна председателят на УС на АИКБ каза, че краткосрочният недостиг на кадри в страната е 200 000 души и той ще продължава да расте. Заради демографската криза ежегодно на пазара на труда губим по 50 000 души, като това ще продължи поне през следващите 20 години, коментира Велев.

За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение, се казва в съобщението на АИКБ.

Вредното, според бизнеса, решение за МРЗ

Във връзка с решението на Народното събрание размерът на минималната работна заплата да се фиксира на 50 на сто от средното брутно възнаграждение, Велев каза, че то е "неправилно и вредно за страната и за хората". Потвърди казаноъто от самия него вчера, че това решение ще бъде атакувано по съответния ред.

Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите и да се отчитат много повече показатели, обясни Велев и отбеляза, че "всъщност Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет". Според него при този начин на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще изпревари средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че полагат различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев.

Приоритетите бред икономиката

Председателят на УС на АИКБ очерта и приоритетите пред организацията: приемането на България в еврозоната, в Шенген и в ОИСР.  В допълнение трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на регулаторната тежест чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на разходопокривния принцип при определяне на всички държавни и общински такси. Набляга се на успешно стартиране на изпълнението на европейските програми и проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост. Специално внимание се отделя за развитие на капиталовия пазар, което според АИКБ предполага усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата и други.

Има ли шанс за еврозоната

Велев смята, че да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва да положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза Велев. По мнението му овладяването на ценовия ръст е много важно, тъй като това е критерият по който България не отговаря на условията.

"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване на цените", каза още той.

"Да намалим цените за сметка на печалбите"

Васил Велев отбеляза и отправения призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората", посочи още той.

По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната ни да ускори икономическото си развитие", каза още председателят на УС на АИКБ.

В Стара Загора днес и вчера във Варна от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха срещи с представители на бизнеса от съответните области. Събитията са част от ежегодните срещи, които АИКБ организира с предприятията и компаниите по региони, членовете и браншовите организации в страната. Намерението е да се обсъдят проблемите и възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия.