Всички пенсионери могат да проверят осъвременените от 1 юли размери на своите пенсии и добавки през интернет в Единния портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на Националния осигурителен институт (НОИ), съобщи Институтът като поясни, че информацията е налична в раздел "Електронно осигурително досие за пенсия", рубрика "Отпуснати пенсии" - "Актуална справка за пенсионер".

Разпорежданията, с които е извършено осъвременяването, са заредени в същия раздел "Електронно осигурително досие за пенсия" на ЕПЕУ - рубрика "Постановени разпореждания".

Достъпът до Единния портал на НОИ е възможен чрез използване на основните средства за електронна идентификация - персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ПИК на Националната агенция за приходите и всички видове квалифицирани електронни подписи (КЕП), издадени от доставчици на удостоверителни услуги у нас.

В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е предвидено разпорежданията, с които се извършва служебно осъвременяване на размерите на пенсиите и добавките, да се връчват на лицата след поискване от тяхна страна, като срокът за обжалване тече от датата на връчването. Искането може да бъде подадено отново чрез ЕПЕУ на НОИ, като от каталога на услугите се избере услуга №3399 "Връчване на разпореждане за извършено служебно осъвременяване, преизчисляване или определяне на нов размер на пенсия/и при поискване от лицето".

Връчването на заявения онлайн документ може да се извърши съобразно заявеното от лицето - на място в приемната на съответното териториално поделение на НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или като електронен документ чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

 

От днес пенсиите, отпуснати до края на 2023 г., се осъвременяват с 11%. Преизчислението ще обхване пенсиите на над 2 милиона пенсионери. Изплащането на новия размер ще започне от следващия понеделник, 8 юли. Изплащането ще се осъществява чрез пощенските станции от 8 юли до 22 юли, а преводите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 юли, уточниха от НОИ.

При положение, че инфлацията е под 11%, мисля, че осъвременяването на пенсиите е с добър ръст и това би защитило доходите на хората, каза за БТА служебният социален министър Ивайло Иванов.