Перспективите за пазара на труда у нас се стабилизират. Това сочат последните данни на Европейски барометър, оповестени от Агенцията по заетостта във вторник (20 октомври).

Барометърът прогнозира развитието на заетостта и на сезонно обусловената безработица за следващите три месеца. Той се основава на проучване, провеждано веднъж месечно съвместно от Института за изследване на заетостта (IAB) и европейските обществени служби за заетост сред местните или регионалните им офиси.

Резултатът за страната ни през септември е 98,9 пункта. Важно е да уточним, че скалата на барометъра на пазара на труда варира от 90 (много лошо развитие) до 110 (много добро развитие). Стойността 100 е неутралната оценка, при която през следващите три месеца не се очаква нито значително подобрение на пазара на труда, нито значително влошаване.

Припомняме, че индикаторът за пазара на труда се понижи със 7,9 пункта до 93,7 през април, като значителна част от спада вече е компенсирана. За сравнение, през септември барометърът за европейския пазар на труда е 98,7 пункта, като през април индикаторът е претърпял понижение с 6,9 до 93,6 пункта.

"Ситуацията на пазара на труда в Европа се стабилизира, но кризата все още не е приключила. Обществените служби по заетостта имат специален опит в оценката на местния пазар на труда. Този опит е включен в Европейския барометър на пазара на труда, за да се получи представа за развитието на пазара на труда в Европа", обяснява ръководителят на изследователския отдел на IAB професор Енцо Вебер.