Народното събрание възложи на Сметната палата да извърши одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенцията "Пътна инфраструктура" във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронната система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа. Предвижда се проверката да обхване периода от началото на проектиране на системата до края на 2020 г.

Решението беше взето с 97 гласа "за", без "против" и четирима въздържали се, по предложение на БСП в рамките на разискванията по питане на депутати от левицата към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътните такси.

Георги Свиленски ("БСП за България") мотивира предложението като изтъкна, че милиардите от толтаксите са се оказали мираж. "Министър-председателят и неговите министри ни убеждаваха, че с електронната система за събиране на пътни такси ще се въведе справедливият принцип - който разрушава и мърси повече пътищата, ще заплаща и повече", посочи той.

Равносметката от първата година на толсистемата показва, че водачите на леки автомобили са платили двойно повече от тези на автобуси и камиони. Факт е, че печатницата за пари, както я нарече преди време Борисов, не успява дори да покрие направените инвестиции за изграждането на електронната система, коментира Георги Свиленски. Той отбеляза, че БСП многократно са настоявали системата да бъде въведена поетапно, като първоначално обхване само автомагистралите, а тарифите да бъдат внимателно комуникирани с транспортния бранш достатъчно по-рано.

От януари до декември тази година са събрани два пъти и половина повече приходи от електронни винетки, отколкото от толтакси. Приходите от винетки възлизат на 258 млн. лв., а от толтакси - на 103 млн. лв., за периода 1 януари - 8 декември 2020 г., посочи Свиленски. По думите му, заложените в Бюджет 2020 г. приходи от толтакси са били 450 млн. лв., което означава че неизпълнението ще е над три пъти. Свиленски отбеляза като друг парадокс, че първоначално по договора системата е трябвало да бъде собственост на българската държава. В действителност се оказа, че това ще се случи евентуално след пет години и то срещу нови 141 млн. лв., освен вече платените 180 млн. лв. за изграждането на системата, добави той.

По време на разискванията министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова каза, че за толуване са подготвени 10 800 километра републикански пътища, няма да е трудно да се увеличи обхватът, но това ще стане в подходящия момент. Не вярвам, че има някой, който да смята, че сега е моментът и времето, в което трябва да предизвикваме трусове. Това каза по време на разискванията по питането от народните представители от левицата към министъра за реформа в политиката за пътни такси.

Министърът напомни, че политиката на ведомството е за промяна на обхвата на платената пътна мрежа, като поетапно ще се включат повече пътни участъци, използвани интензивно от тежкотоварния трафик. Това ще стане чрез промяна на съответните актове и съобразно икономическата обстановка в страната, в диалог с транспортния бранш, каза Аврамова.

Въпреки пандемията и ограничителните мерки приходите от толтакси бележат ръст от 6 на сто спрямо постъпленията през миналата година от електронни винетки на моторни превозни средства над 3,5 тона, подчерта Аврамова. Увеличението е въпреки намаляването на превозите и превозните разстояния, и реалното таксуване само на 3115 километра пътища, напомни министърът.

От направен анализ става ясно, че тежкотоварният трафик се обслужва основно от каналите на Агенцията "Пътна инфраструктура" - през сайта и мобилното приложение, през терминалите за самообслужване, през пунктовете в областните пътни управления. Делът е около 66 на сто, а най-ползваната услуга е била "маршрутната карта", отбеляза Аврамова.

Българската система е сложна и е една от най-ефективните в съотношението между качество и цена, изтъкна министърът и направи сравнение със системите в страни като Германия, Австрия и Словакия, където дори при текущото си покритие, цената й на придобиване е в пъти по-ниска, не само като обща стойност, но и защото таксува едновременно тежкотоварния трафик на база изминато разстояние и леките коли - на база време. Аврамова допълни, че практиката в другите държави е двата метода да се въвеждат, поддържат и оперират независимо.

Министърът изтъкна, че електронната система е и инструмент за контрол и превенция на сивата икономика, като съобщи, че има увеличени приходи от декларирани повече осъществени курсове от транспортните фирми, което, по думите й, е реален успех за изсветляване на сектора, и това означава и повече приходи от данъци и равнопоставеност на всички превозвачи.