Минималната работна заплата ще стане 933 лв. от 1 януари 2024 г., реши правителството. Размерът й ще се повиши с 19,6%, или със 153 лв. спрямо сегашната й стойност.

От 1 януари 2024 г. минималната часова работна заплата ще бъде 5,58 лв.

Той е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, според които минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

Предлаганият нов размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите. Ръстът на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда и ще увеличи мотивацията на работната сила за включване в заетост, се отбелязва в съобщението.

"С това решение ние ще изпълним един от ангажиментите си, съчетан с други мерки, за намаляване на неравенството в България, което е твърде високо за европейските стандарти", заяви премиерът Николай Денков в началото на днешното правителствено заседание. България продължава да бъде държавата с най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз. Поетапно трябва да излезем от ситуацията на икономика, която привлича инвеститори с ниските си работни заплати, посочи Денков.

"Трябва да привличаме инвестициите с това, че предлагаме производства с високо качество, висока добавена стойност и подготвена работна ръка. Това ще отнеме време, но решението днес е стъпка в тази посока", допълни още министър-председателят.

По-рано днес президентът на КНСБ Пламен Димитро каза, че увеличението на минималната работна заплата е стъпка напред в правилната посока. Той уточни, че КНСБ ще подкрепи правителството за увеличение на минималната заплата със 153 лева. 

Димитров подчерта, трябва да бъде доработен текстът, който да предполага колективно договаряне над това число по браншове и по икономически дейности. Това е прагът - 50 процента от средната заплата и нагоре вече е договарянето, отбеляза той. Според него така се е постигнала по-високата стартова заплата при учителите, а при миньорите е 40 процента от действащата минимална заплата.