Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) повиши прогнозата си за световната икономика през тази година и я остави непроменена за 2025 г, предадоха Ройтерс и БТА. Това се случва заради подобрени очаквания за представянето на икономиката на САЩ, които компенсират понижените перспективи пред еврозоната.

През 2024 г. ОСИР очаква световният икономически растеж да бъде 2,9 на сто (при 3,1 на сто през миналата година), което е с 0,2 проценти пункта над предишната оценка на организацията дадена през ноември миналата година.

В актуализацията на прогнозите си за големите икономики, базираната в Париж ОИСР остави оценката си за 2025 г. непроменена на 3,0 на сто, когато се очаква растежът да бъде стимулиран от основните намаления на лихвите на централните банки, докато инфлационният натиск отшуми.

ОИСР прогнозира, че икономиката на САЩ ще нарасне с 2,1 на сто през настоящата година година и с 1,7 на сто през 2025 г. заради перспективите за понижение на инфлацията и лихвите и продължаващия ръст на заплатите. Така организацията реално повиши прогнозата си за 2024 г. от предишните 1,5 на сто и я остави непроменена за 2025 г.

За Китай ОИСР остави своите прогнози непроменени независимо от развиващата се криза на пазара на недвижими имоти и строителството. Така след ръст от 5,2 през 2023 г. за настоящата година прогнозата е за повишение на БВП с 4,7 на сто, а за следващата с 4.7 на сто.

Със забавянето в Германия, което "натежава", перспективите пред икономиката на общия валутен блок се влошават спрямо ноемврийските прогнози. В настоящата оценка се очаква икономиката на еврозоната да нарасне от 0,5 на сто през миналата година до 0,6 на сто тази година, спрямо очакванията за ръст от 0,9 на сто през есента на 2023 г.

По отношение на Германия ОИСР намалява своята прогноза за ръст на БВП до 0,3 на сто или с 0,3 процентни пункта под нивото от ноемврийския доклад. За 2025 г. се очаква германската икономика да нарасне с 1,1 на сто или с 0,1 процентни пункта по-малко спрямо предходната прогноза.

ОИСР отчита, че инфлацията се охлаждаше по-бързо от очакваното през ноември както в САЩ, така и в еврозоната, докато в Китай остана без промяна, което според организацията проправя път към намаляване на лихвените проценти.

От там залагат на това, че Управлението за федерален резерв ще направи първата крачка в тази посока през второто тримесечие на годината, а Европейската централна банка през третото.

Изчислено е, че ако нарастването на транспортните разходи продължи, годишната инфлация на вносните цени на ОИСР може да се увеличи с близо 5 процентни пункта, добавяйки 0,4 процентни пункта към инфлацията на потребителските цени след около година.

Според ОСИР нарушените доставки през Червено море са довели до двукратно нарастване на разходите за транспорт, което може да доведе до ръст от 5 на сто на вносните цени, а от там и до около 0,4 на сто върху потребителската инфлация, ако настоящото положение се задържи в продължение на година.