Оборотът на производителите на храни е нараснал с 3.9 на сто през 2018 г. и съставлява 7.1 на сто от общия износ на страната. Това е обявил заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов при откриването на българо-румънски бизнес форум, организиран съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Балканска търговска къща от румънска страна, съобщиха от министерството.

Във форума са участвали близо 85 български и румънски фирми, като голяма част от тях от хранително-вкусовата промишленост.

"В България производството на хранителни продукти се осъществява от около 6220 фирми, като близо половината от тях са разположени в Южно централните и Югозападните региони", е пояснил Борисов.

Заместник-министърът на икономиката е заявил, че днешният бизнес-форум е поредна стъпка за разгръщане на потенциала, който има между двете държави в сферата на икономиката. "Доказателство за това е, че през 2018 г. двустранният стокообмен доближава 5 млрд. евро. Само за първите шест месеца на настоящата година стокообменът възлиза на 2,355 млрд. евро, което е увеличение спрямо същия период на миналата година с 5 на сто", е подчертал Борисов. По думите му българският износ също се увеличава за първото полугодие на настоящата година с 6.7 на сто и достига 1,226 млрд. евро.

Борисов е посочил още, че съществува потенциал за нарастване на обемите в двустранната търговия в областите: машиностроене, електроника и електротехника, строителство, хранително-вкусова промишленост, текстилна промишленост, ай ти, аутсорсинг и автомобилната промишленост. "Трябва да съсредоточим усилията си към общи иновативни проекти, от които да извлечем потенциал в стратегическото ни партньорство в ЕС и двете страни са на инвестиционната карта в региона", е казал той.