Приходите от нощувки през март 2020 г. достигат 21.1 млн. лв., или с 56.6 на сто по-малко в сравнение с март 2019 година, съобщи Националният статистически институт. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - с 57.9 на сто, така и от български граждани - с 55.5 на сто.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2020 г. е 13.3 на сто, като намалява с 11.6 процентни пункта в сравнение с март 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 16.4 на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди - 12.6 на сто, и с 1 и 2 звезди - 10.1 на сто.

През март 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13 март, в страната са работили 1 662 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51.6 хил., а на леглата - 104.3 хиляди. В сравнение с март 2019 г. общият брой на местата за настаняване, работили през периода, намалява с 15.4 на сто, а броят на леглата в тях - с 10.3 на сто.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2020 г., е 381.0 хил., или с 56.4 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 58.9 на сто) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През март 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 71.9 на сто от общия брой нощувки на чужди граждани и 37 на сто - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.4 на сто от нощувките на чужди граждани и 28.5 на сто - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.7 и 34.5 на сто.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване през март 2020 г. намалява с 62.4 на сто в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 162.5 хиляди. Регистриран е спад както при чуждите граждани - с 64.7 на сто, така и при българските - с 61.4 на сто. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март, са 113.8 хил. и са имали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 48.7 хил. и са направили средно по 2.9 нощувки, като 72.5 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.