Парламентът удължи до 31 юли срока за изготвяне на одит от Сметната палата за допълнителните разходи към бюджета, разпоредени с постановление на Министерски съвет. Предложението за удължаване на срока бе предложено от Комисията по бюджет и финанси.

"За" новия срок гласуваха 76 народни представители, "против" - 1 и "въздържали се" - 20 , с което предложението бе прието.

На 22 февруари 2018 г. парламентът възложи на Сметната палата да направи одит на допълнителните разходи към бюджета, разпоредени от Министерски съвет. Проекторешението бе внесено от ПГ на "БСП за България".

Искането на БСП за одит се основава на високия обществен интерес към изразходването на допълнителни бюджетни средства.

От БСП искат Сметната палата да извърши одит за периода от 10 май 2017 г. до 31 януари 2018 г. Срокът за извършване на одита бе 1 юни 2018 г. Деница