Фонд за облекчаване на обществените разходи за разширяване на пазара на въглерод в ЕС - схемата за търговия с емисии (СТЕ), след като към нея се присъединят сградите и автомобилният транспорт, ще стартира Европейската комисия (ЕК). Това е записано в преоктодокумент на ЕК, разгледан от Euractv.

Днес, 14 юли, председателят на ЕК трябва да обяви нов пакет от законодателство за климата, чиято цел е да приведе ЕС в съответствие с новата цел до 2030 г. за намаляване на емисиите с 55% в сравнение с нивата от 1990 г. Законодателният пакет включва планирано разширяване на схемата за търговия с емисии на ЕС при отоплението и горивата за транспорт като начин за създаване на стимули и намаляване на емисиите в тези сектори.

Този ход ще бъде оспорен от Полша и опитните депутати в Европейския парламент, които предупредиха, че това рискува да повиши цените на горивата и да засегне най-бедните домакинства в Европа.

"Не правете грешката да разширите пазара на въглерод към отопление и гориво. Преживяхме го във Франция, той ни даде жълтите жилетки ", предупреди френският евродепутат Паскал Канфин в Брюксел, докато Европейският парламент приемаше ключовия закон на ЕС за климата.

"Регресивна" мярка

В своето проектопредложение самата Европейска комисия признава, че СТЕ е "регресивна" форма на механизъм за ценообразуване на въглерод, който ще засегне пропорционално бедните, отколкото богатите.

Поставянето на въглеродна цена при горивата за отопление "няма да засегне еднакво домакинствата, но вероятно ще има регресивно въздействие върху разполагаемия доход, тъй като домакинствата с ниски доходи са склонни да харчат по-голяма част от доходите си за отопление", казва Комисията в анализ за ползите от преработената директива за СТЕ.

Разширението "ще има значителни социални въздействия, които могат непропорционално да засегнат уязвими домакинства, уязвими микропредприятия и уязвими потребители на транспорт, които харчат по-голямата част от доходите си за енергия и транспорт и които в определени региони нямат достъп до алтернативни, достъпни решения за мобилност и транспорт ", е записано в проектодокумента.

За да се справи с това, Европейската комисия планира да стартира социален инструмент за борба с климатичните промени, за да компенсира по-бедните домакинства и да им помогне да преминат към по-чисти горива. Според проекта новият фонд ще предоставя на страните от ЕС пари "за подкрепа на техните мерки и инвестиции, предназначени за повишаване на енергийната ефективност на сградите, за извършване на обновяване на сградите и за декарбонизация на отоплението и охлаждането на сградите, включително интегрирането на енергия от възобновяеми източници и за финансиране на мобилност и транспорт с нулеви и ниски емисии ".

Мерките трябва да са от полза за уязвими домакинства, микропредприятия и потребителите в транспорта, които ще бъдат особено засегнати от промяната. Планираните действия ще трябва да бъдат изложени в националните енергийни и климатични планове, които се представят всяка година на ЕК.

Според проектопредложението, новият фонд ще използва 20% от очакваните приходи, генерирани от новата СТЕ, обхващаща сгради и автомобилен транспорт. Фондът ще бъде предварително зареден, като първите плащания се очакват през 2025 г., година преди пускането на новата СТЕ.

Потребителите плащат, замърсителите - не

Има и опасения, когато става въпрос за това кой плаща за емисиите в Европа. Разширяването на СТЕ ще доведе до повече преки разходи за потребителите, но има опасения, че промишленото замърсяване може да се изплъзне в мрежата от мерки. При сегашната система на енергоемките индустрии като стоманената и циментовата индустрии се предлагаха безплатни кредити за емисии на CO2, за да се запази тяхната конкурентоспособност и да се предотврати преместването им в чужбина на места, където е по-евтино да се замърсяват.

Механизмът за корекция на трансграничния въглероден данък (CBAM) - друго предложение, което трябва да бъде представено в сряда - има за цел да изпълни тази роля, премахвайки необходимостта от безплатни разпределения на квоти. Идеята е да се премахнат постепенно с навлизането на таксата за въглерод. Но наскоро появил се документ предполага, че Европа може да изчака до 2036 г., когато системата за безплатно разпределение бъде прекратена завинаги.

3е-news.net