В битката за намаляване на вредните емисии използването на електроенергия ще победи водородните технологии за по-евтино и рентабилно отопление в европейските домове. Това е основният извод от ново проучване на Международния съвет за чист транспорт (ICCT), съобщава Renew Economy.

При моделиране на видовете технологии за отопление термопомпите на въздух ще са най-рентабилни за жилищата през 2050 г. и ще са с поне 50% по-ниска цена от водорода. Анализът е направен в контекста на планове на Европейската комисия за повишаване на целта за намаляване на парниковите газове до 2030 г. на поне 50% спрямо нивата от 1990 г. Отоплението е основният източник на енергийно търсене в европейските домакинства и определянето на най-добрия път за декарбонизиране на този сектор е толкова важно, колкото енергийния и транспортния сектор през това десетилетие в Европа.

3e-news.net

"При задълбочен анализ става ясно, че дори ако разходите за природен газ са били с 50% по-ниски или цените на ВЕИ енергията ще са с 50% по-високи през 2050 г. в сравнение с нашите основни предположения, термопомпите все пак ще бъдат по-рентабилни от водородните котли или горивните клетки", пише в доклада на ICCT.

Авторите на доклада също така установяват, че използването на процес, известен като "производство на синтетичен метан (syngas - SMR), комбиниран с улавяне и съхранение на въглерод (CCS) за производство на водород с използване на изкопаем газ, не декарбонизира напълно отоплението поради изтичането на газ и присъщата неефективност на CCS технологиите.

"Дори в сценарий, при който енергията с нулеви и ниски въглеродни емисии се използва за подхранване на процеса на производство на синтетичен метан, все пак се освобождава между 7% и 31% от емисиите на парникови газове от природния газ. За разлика от това, използването на вятърна и слънчева енергия за термопомпи и електролиза на водород би било напълно безвъглероден начин за отопление".

Неотдавнашен анализ установи, че подобренията в енергийната ефективност са повече от достатъчни, за да се избегне недостиг на бъдещи доставки на изкопаеми газове и че те могат да служат като много по-добра алтернатива по отношение на стимула за възстановяване след COVID-19 от индустрията на изкопаемите горива.