На 5 май 2018, Германският федерален институт за оценка на риска (BfR), публикува официалния доклад с резултатите от своята независима оценка на аерозола, образуван при употреба на новите продукти с нагряване на тютюна, без горене.

Проучването анализира емисиите, образувани при употребата на продуктите с устройството за нагряване IQOS на Филип Морис Интернешънъл.

Основният извод в доклада на Института е следният: "Нашият доклад потвърждава, че нивата на основните канцерогени в емисиите, отделяни при използването на новия продукт с нагряване, без горене, са значително намалени в сравнение с тези при конвенционалните цигари.

От мониторинга на тези емисии, използвайки стандартизирани процедури за измерване, се генерираха надеждни данни, които дават добра възможност да се оцени влиянието при излагане на тези емисии и да се измери здравния риск.

"Данните ни потвърждават, че абсолютните стойности за избрани токсиканти в емисиите на анализирания продукт с нагряване, без горене съвпадат с данните, публикувани от производителя (Schaller et al. 2016)."

Изследването потвърждава намаления на токсиканти в аерозола на IQOS са с от 80% до над 99% в сравнение с цигарения дим.

Франк Хенклер-Щефани, един от главните изследователи по проучването заявява: "Ние можем да потвърдим, че продуктите с нагряване на тютюн съдържат значително по-малко токсиканти в аерозола. Можем да очакваме, че това значително намаление на токсиканти може да повлияе и на здравето".

Германският федерален институт за оценка на риска е основан през ноември 2002 г. с цел анализиране и подобряване на защита на здравето на потребителите. Той представлява научна структура към правителството на Федерална Република Германия, който отговаря за изготвянето на експертни оценки и становища относно безопасността на храните и потребителските стоки и веществата, използвани в тях.

Институтът има статут на независим орган и е с ключова роля при взимане на решения и определяне на политики в Германия относно защита на потребителите и безопасността на храните и останалите потребителски стоки.

Цялото проучване на Германския федерален институт за оценка на риска можете да намерите тук.