Националният дворец на културата (НДК) обяви, че се налага редуциране на щатния състав от всички звена с около 30%. НДК е 100% държавно търговско дружество, което не е на бюджетна издръжка и оперира изцяло на пазарен принцип, затова предприема трансформация и оптимизация на дейността и процесите, за да се преодолее критичната ситуация, причинена от кризата с коронавируса, се казва в официално съобщение.

В него се подчертава, че театър "Азарян", ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс, Литературен клуб "Перото" и кино "Люмиер Лидл" запазват своята дейност и ще продължават да се развиват като съществена част от културното портфолио на НДК.

"В същото време под натиска на настоящата тежка ситуация и непредвидимото за момента бъдеще на събитийния, културен и конгресен сектор ръководството на Двореца пристъпва към вътрешно преструктуриране и оптимизация на процесите с цел да се съхрани дейността дори и в по-ограничен мащаб.

Справката за приходите ни за периода 01.01.2020 г. до 15.06.2020 г. показва спад на приходите с 1 563 205,66 лв. в сравнение със същия период на 2019 г., като задълженията към доставчиците за различни битови разходи и услуги за същия период са значителни", се казва още в съобщението.

"Задълженията на наемателите на НДК за различни търговски и офисни площи вследствие на ограниченията по време на епидемиологичната обстановка, довела до невъзможност или отказ от заплащане на наеми, достигнаха 1 220 000 лв. Загубите от събития, които потенциално можеха да бъдат проведени и бяха в напреднал преговорен режим за периода март - април 2020 г. и октомври - декември 2020 г., са в размер на около 1 200 000 лв. През последните три години ръководство подобри значително приходната част, намали разходите за издръжка, както и цялостната натрупана загуба на дружеството. За наше съжаление всичко, което постигнахме за три години, COVID-19 ни отне за три месеца без ясна перспектива за нормализация", отчита ръководството.

"Паралелно с това сме изправени пред необходимостта да оптимизираме цялостно дейностите и екипите в НДК. В продължение на три месеца от началото на кризата успяхме да съхраним целия си добре подготвен и висококвалифициран екип, но в условията на непрекъсната несигурност това за жалост не е възможно повече. За да се съхрани НДК, а културните пространства да продължат да функционират по начина, който ги познават и обичат зрителите, се налага цялостна реорганизация на структурата на дружеството, което включва промяна в редица процеси, вкл. редуциране на щатния състав на около 30% от всички звена в НДК. Щатният състав наброява около 300 човека, което е много повече от другите подобни центрове в България", пише още в съобщението.