Ново мегауправление ще се занимава с електронната система за събиране на пътни такси, става ясно от публикуван на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект за постановление на Министерски съвет, с което да се измени структурата на Агенция "пътна инфраструктура".

То ще се казва Националното ТОЛ управление и ще има 911 щатни бройки за чиновници, в това число трима членове на Управителен съвет, един главен секретар и три администрации - централна, обща и специализирана. Това означава, че при нивото на заплати в държавната администрация, издръжката на управлението ще е около 2 милиона лева годишно. При численост на АПИ от 2300 души, новото управление ще заеме почти 80% от състава на пътната агенция. 

Новото звено ще подготвя издаването на разрешителни, събиране таксите за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства и за рекламните съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони, ще поддържа съоръженията и системите на системата.

Към нея ще бъде създаден Център за обработване на данни, в който ще се извършват всички дейности, свързани със събиране на данните за целите на пътното таксуване, изчисляване на пътните такси и тяхното събиране. Отделно се предвижда създаването на кол-център, в който да се получава информация за нередности, запитвания на ползватели на платените пътища и да бъде предоставяна информация и отговори на запитвания.