С 511 млн. лв. по линия на Плана за възстановяване и устойчивост ще се модернизира електроенергийната инфраструктура, това става ясно от съобщение на Министерството на енергетиката. Ведомството съвместно с представители на Електроенергийния системен оператор, организира обществено обсъждане на проекта за дигитална трансформация и развитие на информационните системи на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика.

Проектът обхваща модернизация на дейностите, свързани с планирането, управлението и мониторинга на електроенергийната система и необходимостта от нейното гъвкаво управление.

"Тази необходимост става все по-осезаема във връзка с навлизането на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс и с оглед предизвикателствата, които поставя пред българската енергетика Зелената сделка на ЕС", е изтъкнал при представянето на проекта заместник-министър Жечо Станков. По думи му дигиталната трансформация на ЕСО в условията на нисковъглеродна енергетика е без алтернатива.

Три основни направления

за изпълнение, са предвидени в проекта - модернизация на системите за управление, планиране и администриране, модернизация на електропреносната мрежа, така че да има възможност тя да поеме гъвкаво повишените потоци от данни и повишаване на възможността за присъединяване на нови ВЕИ към мрежата, тяхното управление и балансиране.