Осигуряването на студения резерв за гарантиране на енергийната система ще остане в историята. Вместо това операторите на мрежи ще купуват на конкурентен принцип електроенергия от активно участващи на борсата производители. Това е записано в промени в Закона за енергетиката, които днес са внесени от управляващите в Народното събрание, съобщи БНТ.

Освен отпадането на студения резерв, поправките предвиждат и още 136 производители на зелена енергия да излязат на свободния пазар. 

Описаната от вносителите цел на законопроекта е да се стигне до пълна либерализация на пазара на ток. На практика за битовите потребители това означава, всеки сам да избира доставчика си на електроенергия каквито са изискванията на Европейския съюз.

Отпадането на студения резерв не означава, че той изчезва като функция. Напротив, отново ще има такъв, но вече няма да се нарича така. Вече ще се сключват сделки на конкурентен принцип за закупуване на разполагаемост за допълнителни услуги.

Разликата с досегашното осигуряване на студен резерв е че сигурността на електроенергийната система ще бъде осигурявана от активни производствени мощности.

Управляващите предлагат и сваляне на прага, при който зелените централи ще продават на свободния пазар. До този момент бяха длъжни да го правят централите с мощност над 1 мегавата. Сега границата слиза на 500 киловата.