През 2020 г. над 130 компании по света са придобили рекордно количество чиста енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в рамките на преки договори за покупко-продажба на електроенергия в рамките на преки договори за покупко-продажба на електроенергия или PPA (power purchase agreements), съобщава BloombergNEF (BNEF).

Общият обем възлиза на 23,7 ГВт, което представлява ръст с 18% спрямо предходната 2019 г., когато се отчетени 20,1 ГВт. За сравнение, през 2018 г. обемът на тези договори е бил за 13,6 ГВт през 2018 г.

Общият обем на РРА през 2020 г. е равен на над 10% от всички мощности за възобновяема енергетика, въведени в експлоатация през миналата година в света. Обемът на инвестициите в тези проекти може да се оцени на 20-30 млрд. долара. В статистиката не са включени проекти, по които компаниите купуват енергия от съоръженията, разположени директно на техните обекти. Ръстът на обемите от РРА в годината на пандемия "е доказателство за това на колко високо ниво в дневния ред на корпорациите е устойчивото развитие", отбелязват от BlombergNEF.

САЩ отново са на първо място, но обемът от РРА на територията на страната е намалял от 14,1 ГВт през 2019 г. до 11,9 ГВт през предходната 2020 г. Отчита се, че все пак пандемията е оказала своето влияние. Съответно намалява и делът на САЩ в общия глобален обем на договорите за покупко-продажба. Както отбелязват от BNEF това е спад за пръв път от 2016 г. като отчитат, че най-слаби са били данните за първото полугодие на 2020 г., съвпадащо с началото на пандемията от коронавируса. Спад се отчита и за Латинска Америка - от 2 ГВт през 2019 г. до 1,5 ГВт през 2020 г. отново в резултат на пандемията.

Затова пък, както отбелязват от BNEF, се засилва пазарът на ЕМЕА (Европа, Близкия Изток и Африка), където обемът на РРА почти се е утроил - от 2,6 ГВт през 2019 година до рекордните 7,2 ГВт през 2020 година. В Испания компаниите са обявили договори за не по-малко от 4,2 ГВт чиста енергия.

3е-news.net