Очаква се тази седмица Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да отвори процедурата за енергийна ефективност на предприятията, каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева на конференцията "Парите по Плана за възстановяване и европейските структурни фондове", организирана от в. "24 часа" и КРИБ.

Тя представи инициативи на регионалното министерство по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) - процедурите за енергийна ефективност на жилищни сгради и за енергийно обновяване на публични сгради.

Важен приоритет е енергийната ефективност, особено в период, в който виждаме несигурност в сектор "Енергетика" с цените на електроенергията, каза Георгиева. МРРБ ще подкрепи енергийната ефективност в най-различни аспекти, отбеляза тя и добави, че по НПВУ министерството има възможност да работи с различни сектори, с домакинства, с малки и средни предприятия, с големи предприятия, с публичния сектор.

За обявената схема за енергийна ефективност на жилищните сгради, Георгиева посочи, че в последните 7-8 години МРРБ много сериозно работи с общините както по националната програма за енергийна ефективност, така и в рамките на ОП "Региони в растеж". На този етап вече са отворени възможностите за бизнеса - проектанти, инженери, архитекти, енергийни одитори, така че вие сте на ход, се обърна заместник-министърът към фирмите.

Паралелно започна програмата за публичните сгради, както и за предприятията, които очакваме да обявим тази седмица, каза Десислава Георгиева. По думите й това ще бъде напрегнат период откъм ангажименти за бизнеса, но това е добре дошло за всички, които са чакали този момент няколко години, по-скоро нулеви, за нови фондове и нови покани за кандидатстване. Очакваме да обявим поканата и за бизнеса - това ще стане в рамките на настоящата седмица, посочи тя. Средствата по НПВУ са приблизително 235 млн. лв. В схемата са предвидени и сгради от сектор "Туризъм", посочи Георгиева.

В тази връзка в края на седмицата се предвижда и първият информационен ден, който ще се проведе в Бургас, където всеки заинтересован може да получи информация по всички аспекти на енергийната ефективност, каза Георгиева.

Десислава Георгиева отбеляза и работата на МРРБ по оперативните програми. За стария програмен период "Региони в растеж" не е изчерпан откъм възможности. С последното решение на комитета за наблюдение в края на 2022 г. имаме възможност да насочим нови 70 млн. лв. в областта на финансовите инструменти за градско развитие, отбеляза тя. Ще бъдат насочени нови средства и към зоните за икономическо развитие, както и за енергийна ефективност, каза Георгиева.

Заместник-министърът посочи и работата за стартиране на новата програма, която се основава на реформата в регионалната политика - за интегрирано развитие в градовете и на ниво региони, като целта е да се насърчат партньорствата между тях. Сферите са туризъм, кръгова икономика, индустриални паркове, свързаност, социална и здравна инфраструктура - вече има доста идеи от общините за такива проекти, където строителният сектор също ще има сериозен ангажимент, посочи Георгиева. Тя изтъкна, че в рамките на първото шестмесечие на тази година се очаква да бъде обявена първата фаза - за набиране на проектни концепции по мерките за интегрирани инвестиции в градовете и на ниво региони. Средствата са 1,4 млрд. лв. и предстои интензивна работа с общинските власти и регионалните съвети за развитие.

Десислава Георгиева отбеляза и възможностите по програмите за трансгранично сътрудничество. Очакваме бизнесът да си партнира с аналогични структури - малки и средни предприятия от съседните държави в енергийна ефективност, кръгова икономика, модернизация, каза заместник-министър Георгиева.

Във форума участваха вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, представители на министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, и на транспорта и съобщенията, представители на бизнеса.